Eerdere symposia

7 en 8-3-2019: Tweedaagse nascholing Psychosen

7 en 8-3-2019: Tweedaagse nascholing Psychosen

Op 7 en 8 maart 2019 vindt voor de elfde keer de tweedaagse nascholing psychosen plaats. Net als de twee voorgaande keren zitten we in Hotel Tjaarda, Oranjewoud. Thema: Zoekend over het herstel - wegen - net….Over vorderingen in biologische psychiatrie, herstel...

read more

5-10-2017 – 7-10-2017: ENMESH GRONINGEN 2017

Van 5 t/m 7 oktober 2017 werd het tweejaarlijkse ENMESH congres in het UMCG in Groningen gehouden. We kijken terug op drie bijzonder geslaagde congresdagen met ruim 300 bezoekers. Voor geïnteresseerden staan het programma met inspirerende keynote speakers, symposia,...

read more
30-5-2017: Derde PHAMOUS symposium

30-5-2017: Derde PHAMOUS symposium

Op 30 mei 2017 is het derde PHAMOUS symposium gehouden in DOT, het voormalige Infoversum, in Groningen, met als thema 10 jaar PHAMOUS: dé ROM van Noord-Nederland! Het symposium is bezocht door mensen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken zijn of hierin zijn...

read more

9 en 10-3-2017: Tiende tweedaagse nascholing Psychosen

Op 9 en 10 maart 2017 is voor de tiende keer de tweedaagse nascholing Psychosen gehouden waarbij de thema's angst en psychosen en netwerken in het brein centraal stonden. Sprekers waren o.a. Jan Dirk Blom, Esther Opmeer, Stynke Castelein, Wim Veling, Stephanie...

read more

9-2-2017: EPA onder vuur

Op 9 februari 2017 is door de afdeling Langdurige Zorg van GGZ Drenthe een onderzoekssymposium georganiseerd, met aandacht voor allerlei onderzoeken die binnen Langdurige Zorg en het RGOc gelopen hebben en uitgevoerd zijn met hulp van onze eigen medewerkers en...

read more
24 mei 2016: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie

24 mei 2016: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie

De nascholingsdag Ouderenpsychiatrie op dinsdag 24 mei 2016 staat dit jaar in het teken van verslaving. Een actueel thema, het Dagblad van het Noorden besteedde er onlangs veel aandacht aan, met een interview met Roelof Risselada en Nicolette Veldhoen van VNN. Maar op...

read more

12 en 13 maart 2015: tweedaagse nascholing Psychosen

Op 12 en 13 maart 2015 werd voor de negende keer de tweedaagse nascholing Psychosen gehouden. Een van de thema’s die in deze keer aan de orde kwamen is apathie, waarbij prof.dr. André Aleman en dr. George Foussias (Centre for Addiction and Mental Health and Institute...

read more
29 januari 2015: PHAMOUS: beter meten, beter zorgen

29 januari 2015: PHAMOUS: beter meten, beter zorgen

Op 29 januari 2015 wordt voor de tweede keer het PHAMOUS symposium gehouden, voor iedereen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken is of hierin is geïnteresseerd. De sprekers zijn alle PHAMOUS behandelaren en/of onderzoekers, en zij laten zien dat routine outcome...

read more
23 oktober 2014: Symposium “Back to the Future”

23 oktober 2014: Symposium “Back to the Future”

Op donderdag 23 oktober 2014 organiseerde de afdeling Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG), samen met de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen Groningen (PPP) en Lentis het symposium "Back to the Future". Op deze dag werd niet alleen...

read more
31 januari 2013: PHAMOUS-symposium

31 januari 2013: PHAMOUS-symposium

Op donderdag 31 januari 2013 wordt het eerste PHAMOUS-symposium gehouden. Op dit symposium zullen PHAMOUS-behandelaars en onderzoekers laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) zeer bruikbaar kan zijn in het zorgproces van patiënten met een psychose, waarbij...

read more
11 december 2012: Symposium RGOc next!

11 december 2012: Symposium RGOc next!

Op dinsdag 11 december 2012 is het symposium RGOc next! gehouden. In een korte inleiding werden de belangrijkste thema's en aandachtsgebieden van het RGOc voor de komende jaren toegelicht door de nieuwe programmaleider. Sinds kort zijn er drie onderzoekslijnen binnen...

read more
27 mei 2011: Expertgroependag RoQua: Is meten ook weten?

27 mei 2011: Expertgroependag RoQua: Is meten ook weten?

Vele instellingen zijn bezig met het invoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM) en in de noordelijke regio is een eigen systeem daarvoor ontwikkeld (RoQua). De implementatie in de klinische praktijk is weerbarstig en het uitwisselen van best practices is nuttig en...

read more

12 december 2006: Symposium RGOc

Evaluatie symposium RGOc op 12 december 2006 In totaal hebben een kleine honderd bezoekers het zesde symposium van het Rob Giel Onderzoekcentrum bijgewoond, van wie iets minder dan de helft het evaluatieformulier heeft ingevuld. Op basis van de 40 evaluatieformulieren...

read more

16-12-2003: Symposium RGOc

RGOc Symposium 16 december 2003 Programma Voorwoord Een presentatie over Geestkracht geeft allereerst inzicht in de laatste stand van zaken van dit grootschalige, 10-jarige onderzoeksprogramma van ZonMw, waarin naast het Rob Giel Onderzoekcentrum ook verschillende...

read more

03-12-2002: Symposium

Programma voorzitter: dr. Geerhard Schaap 13.30 Algemene inleiding, prof. dr. Durk Wiersma 14.00 Evaluatie Psychiatrische Thuiszorg in Drenthe - 9 jaar follow up, dr. Herman Kluiter 14.30 Depressie in verpleeg- en verzorgingshuizen, mw. drs. Anne-Marie Eisses 15.00...

read more

04-12-2001: Symposium

Programma 13.30 Ontvangst met koffie en thee in de Fonteinpatio voorzitter: prof. dr. J. Ormel 13.45 Algemene inleiding: Het onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het Noorden van het land: een inventarisatie. dr. D. Wiersma, socioloog,...

read more