Eerdere symposia

Symposium Netwerk Stemming en Angst

Symposium Netwerk Stemming en Angst

Op donderdag 8 september 2022 organiseren wij weer een symposium voor ons Netwerk Stemming en Angst. Dit symposium is in de Puddingfabriek in Groningen. Deze dag is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten en andere behandelaren. Ontvangst en registratie is vanaf...

Lees meer
Bijeenkomst Netwerk bipolaire stoornissen 7 juli 2022

Bijeenkomst Netwerk bipolaire stoornissen 7 juli 2022

Datum: 7 juli 2022 Locatie: ‘t Huis Meppel, Zuideinde 18-18a in Meppel Rob Giel Onderzoekscentrum: het RGOc is een samenwerkingsverband tussen Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als doel...

Lees meer
Symposium ouderen met een psychose

Symposium ouderen met een psychose

Twee gerenommeerde internationale sprekers, elf verschillende workshops en één fraaie locatie: dat zijn de ingrediënten voor het symposium ‘Ouderen met een psychose: optimistische hulpverleners gezocht’ dat op 22 september plaatsvindt. Plaats van handeling: Thialf...

Lees meer
2 daagse nascholing psychosen 17 en 18 maart 2022

2 daagse nascholing psychosen 17 en 18 maart 2022

  Op 17 en 18 maart 2022 is het tweedaagse Symposium Nascholing Psychosen. Het doel is om naast nascholing de samenwerking en uitwisseling van kennis te bevorderen tussen professionals. Zij zijn betrokken bij de zorg en het onderzoek voor mensen binnen het...

Lees meer
NSA Symposium 24 september 2021

NSA Symposium 24 september 2021

Op 24 september vindt het RGOc NSA symposium plaats in de Puddingfabriek in Groningen met als thema "De magie van de succesvolle behandeling.” In de ochtend zijn er in het voorlopige programma drie plenaire sprekers rondom de thema’s: het geheim van de succesvolle...

Lees meer
30-1-2020: PHAMOUS zijn we allemaal!

30-1-2020: PHAMOUS zijn we allemaal!

betere zorg, meer onderzoek   Tijdens de stormen in de ggz is PHAMOUS extra belangrijk gebleken op zoek naar de beste zorg voor kwetsbare mensen in de ggz. PHAMOUS is onze rots in de branding. PHAMOUS is al jarenlang een goede thermometer voor de kwaliteit van de...

Lees meer
7 en 8-3-2019: Tweedaagse nascholing Psychosen

7 en 8-3-2019: Tweedaagse nascholing Psychosen

Op 7 en 8 maart 2019 vindt voor de elfde keer de tweedaagse nascholing psychosen plaats. Net als de twee voorgaande keren zitten we in Hotel Tjaarda, Oranjewoud. Thema: Zoekend over het herstel - wegen - net….Over vorderingen in biologische psychiatrie, herstel...

Lees meer

5-10-2017 – 7-10-2017: ENMESH GRONINGEN 2017

Van 5 t/m 7 oktober 2017 werd het tweejaarlijkse ENMESH congres in het UMCG in Groningen gehouden. We kijken terug op drie bijzonder geslaagde congresdagen met ruim 300 bezoekers. Voor geïnteresseerden staan het programma met inspirerende keynote speakers, symposia,...

Lees meer
30-5-2017: Derde PHAMOUS symposium

30-5-2017: Derde PHAMOUS symposium

Op 30 mei 2017 is het derde PHAMOUS symposium gehouden in DOT, het voormalige Infoversum, in Groningen, met als thema 10 jaar PHAMOUS: dé ROM van Noord-Nederland! Het symposium is bezocht door mensen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken zijn of hierin zijn...

Lees meer

9 en 10-3-2017: Tiende tweedaagse nascholing Psychosen

Op 9 en 10 maart 2017 is voor de tiende keer de tweedaagse nascholing Psychosen gehouden waarbij de thema's angst en psychosen en netwerken in het brein centraal stonden. Sprekers waren o.a. Jan Dirk Blom, Esther Opmeer, Stynke Castelein, Wim Veling, Stephanie...

Lees meer

9-2-2017: EPA onder vuur

Op 9 februari 2017 is door de afdeling Langdurige Zorg van GGZ Drenthe een onderzoekssymposium georganiseerd, met aandacht voor allerlei onderzoeken die binnen Langdurige Zorg en het RGOc gelopen hebben en uitgevoerd zijn met hulp van onze eigen medewerkers en...

Lees meer
24 mei 2016: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie

24 mei 2016: Nascholingsdag Ouderenpsychiatrie

De nascholingsdag Ouderenpsychiatrie op dinsdag 24 mei 2016 staat dit jaar in het teken van verslaving. Een actueel thema, het Dagblad van het Noorden besteedde er onlangs veel aandacht aan, met een interview met Roelof Risselada en Nicolette Veldhoen van VNN. Maar op...

Lees meer

12 en 13 maart 2015: tweedaagse nascholing Psychosen

Op 12 en 13 maart 2015 werd voor de negende keer de tweedaagse nascholing Psychosen gehouden. Een van de thema’s die in deze keer aan de orde kwamen is apathie, waarbij prof.dr. André Aleman en dr. George Foussias (Centre for Addiction and Mental Health and Institute...

Lees meer
29 januari 2015: PHAMOUS: beter meten, beter zorgen

29 januari 2015: PHAMOUS: beter meten, beter zorgen

Op 29 januari 2015 wordt voor de tweede keer het PHAMOUS symposium gehouden, voor iedereen die bij het PHAMOUS onderzoek betrokken is of hierin is geïnteresseerd. De sprekers zijn alle PHAMOUS behandelaren en/of onderzoekers, en zij laten zien dat routine outcome...

Lees meer
23 oktober 2014: Symposium “Back to the Future”

23 oktober 2014: Symposium “Back to the Future”

Op donderdag 23 oktober 2014 organiseerde de afdeling Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG), samen met de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen Groningen (PPP) en Lentis het symposium "Back to the Future". Op deze dag werd niet alleen...

Lees meer
31 januari 2013: PHAMOUS-symposium

31 januari 2013: PHAMOUS-symposium

Op donderdag 31 januari 2013 wordt het eerste PHAMOUS-symposium gehouden. Op dit symposium zullen PHAMOUS-behandelaars en onderzoekers laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) zeer bruikbaar kan zijn in het zorgproces van patiënten met een psychose, waarbij...

Lees meer
11 december 2012: Symposium RGOc next!

11 december 2012: Symposium RGOc next!

Op dinsdag 11 december 2012 is het symposium RGOc next! gehouden. In een korte inleiding werden de belangrijkste thema's en aandachtsgebieden van het RGOc voor de komende jaren toegelicht door de nieuwe programmaleider. Sinds kort zijn er drie onderzoekslijnen binnen...

Lees meer
27 mei 2011: Expertgroependag RoQua: Is meten ook weten?

27 mei 2011: Expertgroependag RoQua: Is meten ook weten?

Vele instellingen zijn bezig met het invoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM) en in de noordelijke regio is een eigen systeem daarvoor ontwikkeld (RoQua). De implementatie in de klinische praktijk is weerbarstig en het uitwisselen van best practices is nuttig en...

Lees meer

12 december 2006: Symposium RGOc

Evaluatie symposium RGOc op 12 december 2006 In totaal hebben een kleine honderd bezoekers het zesde symposium van het Rob Giel Onderzoekcentrum bijgewoond, van wie iets minder dan de helft het evaluatieformulier heeft ingevuld. Op basis van de 40 evaluatieformulieren...

Lees meer

16-12-2003: Symposium RGOc

RGOc Symposium 16 december 2003 Programma Voorwoord Een presentatie over Geestkracht geeft allereerst inzicht in de laatste stand van zaken van dit grootschalige, 10-jarige onderzoeksprogramma van ZonMw, waarin naast het Rob Giel Onderzoekcentrum ook verschillende...

Lees meer

03-12-2002: Symposium

Programma voorzitter: dr. Geerhard Schaap 13.30 Algemene inleiding, prof. dr. Durk Wiersma 14.00 Evaluatie Psychiatrische Thuiszorg in Drenthe - 9 jaar follow up, dr. Herman Kluiter 14.30 Depressie in verpleeg- en verzorgingshuizen, mw. drs. Anne-Marie Eisses 15.00...

Lees meer