De depressieve stoornis is de meest gestelde diagnose binnen de ouderenpsychiatrie. Hoewel voor de oudere zelf een depressie als een grijze wolk over het leven hangt, ligt onder dit label een kleurrijk palet aan (comorbide) (psycho)pathologie. Elk met een eigen insteek voor behandeling, zodat we een betere ingang vinden om het leven van de patiënt weer kleur te geven. Lees hier het programma.

De studiedag is met vijf punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).
 

Presentaties Depressie-Plus