GGzet Wetenschappelijk

GGzet Wetenschappelijk is een tijdschrift van, voor en door wetenschappelijk geschoolde medewerkers van de instellingen aangesloten bij het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Doelstelling van het tijdschrift is om vooral onderzoeken vanuit de regio te delen op een voor iedereen leesbare manier. Uitwerkingen van referaten, onderzoeksinitiatieven, samenvattingen van promoties, oraties e.d. zijn allemaal interessant om te worden opgenomen. Oorspronkelijk in het Engels gepubliceerde artikelen nemen we – waar nodig met toestemming – op in een Nederlandse vertaling. Deze vertaling kan in samenwerking met het secretariaat van het tijdschrift worden verzorgd.

Redactie GGzet Wetenschappelijk:
Gretha Boersma, GGZ Drenthe; Jojanneke Bruins, Lentis; Jos de Keijser, GGZ Friesland; Rikus Knegtering, Lentis, hoofdredacteur; Swanny Kremer, FPC Dr. S. van Mesdag; Kor Spoelstra, VNN en NHL; Karin Timmerman, Mediant; Liesbeth Visser, Lentis, h.t. hoofdredacteur; Sander de Vos, GGZ Friesland; Mirjam Westra, UCP/UMCG

Lees hier het redactiestatuut van GGzet Wetenschappelijk

GGzet Wetenschappelijk verschijnt 2x per jaar:
Nummer 1 in juni
Nummer 2 in december
Aanleverdata voor artikelen:
Nummer 1 – voor 1 februari of eerder
Nummer 2 – voor 1 juli of eerder

Binnengekomen artikelen worden beoordeeld door de redactie, dit geeft meestal reden tot aanpassing. Nieuwe bijdragen ontvangen wij daarom graag ruim van tevoren.

Wil je een artikel indienen bij GGzet Wetenschappelijk?
Lees hier de richtlijnen voor auteurs, of neem contact op met GGzet Wetenschappelijk.

Email: ggzetwetenschappelijk@rgoc.nl
Telefoon: 050 361 20 79


De eerder verschenen nummers per jaargang, jaargangen 2009 t/m 2023

GGzetWetenschappelijk 2023_2
GGzetWetenschappelijk 2023_1
GGzetWetenschappelijk 2022_2
GGzetWetenschappelijk 2022_1
GGzetWetenschappelijk 2021-2
GGzetWetenschappelijk 2021-2
GGzetWetenschappelijk 2021-2

Oudere nummers

RGOc logo
mediant
ggz drenthe
ggz friesland
Logo Lentis
dimence groep
drs mesdag
umcg

Contact

Email:

ggzetwetenschappelijk@rgoc.nl