Data Science Center 

De contactpersonen van het Data Science Center (DSC) zijn Ellen Visser, senioronderzoeker RGOc en Erwin Veermans, programmaleider RoQua en RQ-MIS.

Schat aan gegevens
Het Data Science Centrum beschikt over een schat aan gegevens. Door de nauwe samenwerking tussen RGOc (inhoudelijk) en RoQua (techniek) is de
data-infrastructuur opgebouwd. Behandelevaluaties en onderzoeken gebruiken deze gegevens, die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De
data van de grote multicenter studies van de netwerken van het RGOc zijn te vinden bij het DSC.

Werkwijze DSC
De werkwijze van het DSC voldoet aan de huidige wetgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Instellingen blijven zelf
eigenaar van de data. Uitgifte aan onderzoekers komt pas tot stand wanneer de governance procedures volledig zijn doorlopen. In deze procedure koppelt
het DSC pas data nadat ZorgTTP dat mogelijk heeft gemaakt na ontvangst van schriftelijk toestemming van de betrokken instellingen.

Tel.

(050) 361 20 79

Email:

e.visser03@umcg.nl