Netwerk Ouderenpsychiatrie

Het Netwerk Ouderenpsychiatrie is gericht op onderzoek van psychiatrische stoornissen bij ouderen, in het bijzonder stemming-, angst-, somatische symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen.

oudere

Onze Missie

Het netwerk wil nagaan welke invloed specifieke kenmerken van een oudere populatie, zoals toegenomen lichamelijke kwetsbaarheid (‘frailty’), medicatiegebruik en cognitieve problemen, hebben op het effect van bestaande behandelingen. Daarnaast kijken hoe deze behandelingen aangepast kunnen worden zodat zij beter aansluiten bij de doelgroep ouderen.

ROM-GPS

Een belangrijke gezamenlijke studie binnen het netwerk is de ROM-GPS studie, wat staat voor
Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Sciences. Doel van deze studie is het opbouwen van een klinisch cohort van ambulant behandelde ouderen met een stemming-, angst-, of somatische symptoom stoornis. Hiertoe wordt een gestandaardiseerde intake uitgevoerd op de deelnemende poliklinieken en wordt patiënten die daarvoor in aanmerking komen gevraagd of zij willen deelnemen aan een beloopstudie gedurende het eerste jaar van hun behandeling. In de beloopstudie wordt gekeken naar de ontvangen behandeling en het beloop van de psychische klachten. Inmiddels zijn gegevens van ruim 2000 patiënten bij intake beschikbaar voor onderzoek en van 200 patiënten die hebben deelgenomen aan de beloopstudie. Deze gegevens kunnen door onderzoekers worden aangevraagd voor goed onderbouwde onderzoekplannen.

Bestanden voor ROM-GPS onderzoekmedewerkers

‘Meedoen aan onderzoek’

Inmiddels zijn gegevens van ruim 2000 patiënten bij intake beschikbaar voor onderzoek en van 200 patiënten die hebben deelgenomen aan de beloopstudie.

Onderzoeken

Vind meer onderzoeken over ouderenpsychiatrie

Contact

Tel.

(050) 361 20 79

Email:

r.h.s.van.den.brink@umcg.nl