Routine Outcome and Quality
Assessment 

De dagelijkse leiding van RoQua ligt bij programmaleider Erwin Veermans en de wetenschappelijk coördinator Dennis Raven.

Online systeem
RoQua is het online systeem om onderzoek en ROM toe te passen binnen zorginstellingen. Het Routine Outcome and Quality Assessment draagt bij aan de verbetering van zorg. Het kent een uitgebreide bibliotheek aan beschikbare data en vragenlijsten voor behandelaren en onderzoekers. Daarnaast wordt er ook in het Data Science Centrum intensief samengewerkt met het RGOc.

Lang lopende onderzoeken

Binnen het RGOc wordt RoQua voor veel studies ingezet. Voorbeelden zijn de bekende langlopende onderzoeken als PHAMOUS, ROM-GPS en MOPHAR.

Contact

Tel.

(050) 361 20 79

Email

d.raven@umcg.nl