Routine Outcome and Quality Assessment (RoQua)

Het R(outine)O(utcome) and Qu(ality) A(ssessment) project beoogt een IT-infrastructuur te creëren ten behoeve van regionale ggz-instellingen. Dit behelst tevens het ontwerp van een testmanager voor het webbased afnemen van vragenlijsten en het managen van de data (opbouw van databases; feedback van data naar hulpverleners etc). De afname van vragenlijsten en invullen van beoordelingslijsten door cliënt en/of hulpverlener vinden plaats in het kader van het routinematig verzamelen van gegevens over klachten, tevredenheid, functioneren etc. RoQua beoogt het hele spectrum van routine outcome assessment te bestrijken (advies over instrumenten; training in het gebruik daarvan; analyse van data; begeleiding bij onderzoeksprojecten zoals PHAMOUS, Routine Outcome Monitoring en HoNOS 65+).

Naast de Noordelijke GGZ-instellingen (Lentis, GGZ-Friesland, GGZ-Drenthe, UCP en Accare Kinder- & Jeugdpsychiatrie) participeren ook GGZ Centraal en GGZ Oost Brabant in RoQua, waarmee een totale integratie van Routine Outcome Monitoring (ROM) met het Elektronisch Patiënten Dossier van iedere instelling mogelijk wordt. Begin 2010 is deze EPD-RoQua integratie bij onze participanten gerealiseerd. RoQua is dan een knop in het EPD en navigeert mee als de behandelaar van de ene naar de andere patiënt gaat. Hiermee kan een behandelaar (of secretariaat) een patiënt uitnodigen om een vragenlijst in te vullen en kan hij ook de resultaten direct inzien. Het RoQua project wordt geleid door Erwin Veermans (hoofd ICT).

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken op het gebied van ROM en RoQua.