Netwerk Psychotische Stoornissen

Een psychotische episode – met o.a. wanen en/of hallucinaties – gaat soms samen met een verminderd denkvermogen en negatieve symptomen, zoals afgevlakte emoties. Goed onderzoek naar betere behandelingen voor al deze problemen is gebaat bij een goede samenwerking. Daar is het Netwerk Psychotische Stoornissen (NPS) voor.

symposium

Onze Missie

Het NPS wil door middel van wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een beter begrip en betere behandeling van mensen die een psychose hebben gehad. Deze betere behandeling moet zich niet alleen richten op het verminderen van symptomen, maar ook op het verbeteren van het sociaal functioneren en het persoonlijke herstel.

PHAMOUS-PROJECT

Het PHAMOUS onderzoek is een goed voorbeeld van samenwerking binnen NPS. In deze beloopstudie worden zorggegevens verzameld van een grote groep mensen die een psychose hebben gehad. Deze gegevens bieden inzicht in allerlei zaken: hoe symptomen en lichamelijke klachten over tijd veranderen, hoe(veel) mensen herstel bereiken, welke medicatie gebruikt worden etc.

Bestanden voor PHAMOUS-verpleegkundigen

Weg in bos

NETWERK PSYCHOTISCHE STOORNISSEN

Ga naar de samenvatting van de onderzoeken

CONTACT

Tel.

+31 88 755 6366