RGOc academie

RGOc Academie

Binnen het RGOc is behoefte ontstaan aan een trainingscentrum voor medewerkers van het RGOc om gekwalificeerd personeel op te leiden om de continuïteit, verdere groei en ontwikkeling van het onderzoek te waarborgen. Hiertoe is in het najaar van 2012 de RGOc Academie opgericht.

De RGOc Academie biedt onderzoekers, behandelaren en verpleegkundigen regelmatige en gestructureerde scholingen en trainingen van diagnostische instrumenten als bv. PANSS, HoNOS en SCAN. Deze trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers en zijn bedoeld voor medewerkers van de RGOc-instellingen. Daarnaast worden ook (na)scholingen georganiseerd voor behandelaren en onderzoekers in Noord-Nederland. Tevens worden er interbetrouwbaarheids-trainingen binnen onderzoek en ‘train-de-trainer’ cursussen georganiseerd.

De lijst met trainingen en (na)scholingen wordt regelmatig herzien en aangevuld, op dit moment worden onderstaande nascholingen, cursussen en trainingen aangeboden. Klik op de naam van een training of cursus voor meer informatie.

Zie ook het overzicht van onze nascholingen, studiedagen en symposia.

CAPS-5 training voor diagnostiek van PTSS

Nieuw in het cursusaanbod van het RGOc is de eendaagse CAPS-5 training. In deze training leert de deelnemer de Clinicial-Adminstered PTSD Scale (CAPS-5) te gebruiken in de diagnostiek van de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met dit gestructureerd klinisch interview kan zowel de classificatie PTSS worden gesteld, als ook de ernst van de PTSS worden bepaald. Nationaal en internationaal geldt de CAPS-5 als de gouden standaard voor het diagnosticeren van PTSS. De CAPS-5 bestaat uit een aantal onderdelen waarbij de criteria van PTSS en het dissociatief subtype worden doorgenomen. Het instrument is geschikt voor gebruik in de klinische praktijk en voor onderzoeksdoeleinden.

Doelen van de training:
– Betrouwbaar de PTSS-classificatie (incl. het dissociatief subtype) kunnen stellen met het CAPS-5 interview.
– Betrouwbaar de ernst van de PTSS en de symptoomclusters kunnen bepalen met CAPS-5.
– Kennis hebben van de psychometrische kwaliteiten van de CAPS-5.
– De bevindingen van de CAPS-5 in een diagnostisch rapport kunnen schrijven.

Voor wie:
Gezondheidszorg professionals die kennis hebben van PTSS-symptomen, zoals beschreven in de DSM-5, waaronder GZ- of Klinisch Psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters. De training kan ook gevolgd worden door onderzoekers/onderzoeksassistenten in de GGZ en basispsychologen mits diagnoses onder supervisie worden gesteld.

Voorbereiding:
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers de vooraf te lezen literatuur.

Trainers:
Rick de Haart, GZ-psycholoog, onderzoeker/promovendus (GGZ Drenthe, Traumacentrum en Rijksuniversiteit Groningen, Eenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie).
Dr. Nicola Klein, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, senior onderzoeker, (GGZ Drenthe, Traumacentrum).
Annemieke Kamstra, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, promovendus, (GGZ Friesland, Regioteam/FACT Drachten en UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie).

Data training(en) 2024:
Maandag 23 september 2024
Vrijdag 22 november 2024

Tijdstip: (Inloop vanaf 09.15 uur) Aanvang 09.30 uur tot 16.45 uur.

Locatie 23 september: UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), ingang 23. Ruimte N214. Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen.
Locatie 22 november: Nog nader te bepalen

Kosten: € 400,-

Accreditatie: Aangevraagd bij de FGzPt, VSR en de NVvP

Aanmelden: Minimale groepsgrootte is 10 personen (max. 12)

U kunt zich hier aanmelden voor de CAPS-5 training van maandag 23 september

U kunt zich hier aanmelden voor de CAPS-5 training van vrijdag 22 november

Training Behandelen met Virtual Reality CGW-ers

Doel:

 • Kennis hebben van verschillende toepassingen van Virtual Reality in de ggz.
 • Virtual Reality oefeningen kunnen uitvoeren passend in het competentieprofiel van de cognitief gedragstherapeutisch werker.
 • Weten hoe af te stemmen met psychologen (supervisor) over de inzet van Virtual Reality in lopende behandeling.

Inhoud: VR is een waardevol middel dat door psychologen en CGWers kan worden ingezet bij cognitief gedragstherapeutische interventies zoals exposure en gedragsexperimenten en bij vaardigheidstrainingen bijvoorbeeld gericht op sociale vaardigheden. VR kan laagdrempelig toegepast worden waarbij verschillende soorten omgevingen in de behandelkamer kunnen worden gebracht en waarbij met verschillende soorten virtuele karakters kan worden geoefend. De VR omgeving is controleerbaar en aan te passen aan de individuele leerdoelen van de betreffende patiënt. In deze training leren deelnemers de VR software in de vingers te krijgen en de CGW-interventies in VR vorm te geven.

Doelgroep: de cursus is bedoeld voor CGWers. Er wordt gewerkt met software van CleVR en voor de directe vertaalslag van de training naar de praktijk kan dezelfde software op de instelling wenselijk zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud, de literatuur, de docenten en de werkwijze

Locatie: De cursus vindt plaats in ruimte 3.018 in het UCP-gebouw, ingang 32, op het terrein van het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen.

Maximumaantal: 9 deelnemers in verband met rouleren en oefenen met de VR apparatuur

Locatie: De cursus vindt plaats in ruimte 3.018 in het UCP-gebouw, ingang 32, op het terrein van het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen.

Datum: Nieuwe data in 2024 volgen zo spoedig mogelijk.

Tijd:
9.30-16.30u (Incl. lunch)

Kosten: €350,–

U kunt zich hier aanmelden

Training Behandelen met Virtual Reality in de GGZ

Doel:

 • Kennis hebben van verschillende toepassingen van Virtual Reality in de ggz.
 • Virtual Reality oefeningen kunnen toepassen binnen psychologische behandelingen in de eigen klinische praktijk.

Inhoud: VR is een veelbelovende techniek in de behandeling van mensen met psychische stoornissen. Er zijn verschillende behandelstudies gedaan waarbij positieve effecten zijn gevonden van specifieke behandelprotocollen, bijvoorbeeld bij angststoornissen en psychose. Inmiddels is VR ook door de NZa geaccepteerd als declarabele zorg waarbij een innovatie toeslag geldt. Toch blijkt het soms lastig voor behandelaren om buiten de houvast van behandelstudies VR op regelmatige basis toe te passen in lopende behandelingen. In deze cursus hopen we te inspireren en zullen we concrete handvatten aanrijken en toepassingen demonstreren voor het gebruik van VR in verschillende behandelingen in de klinische praktijk.

Doelgroep: de cursus is bedoeld voor psychologen (zowel basis met CGT-cursus, GZ als KP). Er wordt gewerkt met software van CleVR en voor de directe vertaalslag van de training naar de praktijk kan dezelfde software op de instelling wenselijk zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud, de literatuur, de docenten en de werkwijze

Maximumaantal: 9 deelnemers in verband met rouleren en oefenen met de VR apparatuur

Locatie: De cursus vindt plaats in ruimte 3.018 in het UCP-gebouw, ingang 32, op het terrein van het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen.

Datum: Nieuwe data in 2024 volgen zo spoedig mogelijk.

Tijd: 9.30-16.30u (Incl. lunch)

Kosten: €450,–

U kunt zich hier aanmelden

Cursus trainer van de Eigen Regie en Herstel training (ERH)

Inhoud: In de cursus maak je kennis met de inhoud van de ERH training en de achterliggende strategieën van herstelondersteunende zorg, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. De cursusbijeenkomsten bestaan uit twee delen: in het eerste deel wordt gewerkt aan de achterliggende strategieën en in het tweede deel wordt geoefend met het doen van de training.

Cursusdata, plaats en tijd: Bij voldoende inschrijvingen, minimaal 8 deelnemers, plannen we met de deelnemers een nieuwe training.

Kosten: 700 euro of 600 euro als de cursist werkt bij een organisatie die lid is van het RGOc of netwerk ERH.

Docententeam: Marianne Heller en Titus Beentjes.

Marianne Heller is ervaringsdeskundige, afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen en gecertificeerd voor het geven van de training ERH. Zij is per 1 november 2023 gedetacheerd door Ixta Noa bij Accare. Naast deze baan is zij aangesloten bij diverse projecten binnen het RGOc.

Titus Beentjes is coördinator van het netwerk ERH. Hij werkt bij Dimence als verpleegkundig specialist binnen het team Angst en Stemmingen, Deventer. Hij is betrokken geweest bij de omzetting van de IMR naar de ERH.

Data: De ERH Training wordt bij voldoende aanmeldingen gepland. U kunt hieronder uw interesse voor deze training aangeven.

Locatie: Dimence Brinkgreven Deventer, gebouw De Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB  Deventer.

U kunt zich hier aanmelden

Cursus Kwalitatief Onderzoek

Omvang cursus 7 dagen

Data 2024/2025:

 • vrijdag 8 november 2024
 • donderdag 14 november 2024
 • donderdag 21 november 2024
 • donderdag 28 november 2024
 • donderdag 13 februari 2025
 • donderdag 27 februari 2025
 • donderdag 6 maart 2025

Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur met lunchpauze.

Plaats: UMCG, Hanzeplein 1, UCP gebouw.

Docenten: dr. Manna Alma, dr. Gustaaf Bos, dr. Simon Groen, dr. Lian van der Krieke. 

Contactpersoon voor vragen: Manna Alma: m.a.alma@umcg.nl 

Doelgroep: iedereen die kwalitatief onderzoek wil gaan doen, of hier mee bezig is en behoefte heeft aan meer scholing. De cursus wordt gegeven door docenten die werkzaam zijn in of veel affiniteit hebben met de (geestelijke) gezondheidszorg en de welzijnssector. 

Vooropleidingseis: In de cursus gaan we uit van een vooropleiding op HBO- of WO-niveau. Je kunt optimaal van de cursus profiteren als je bij aanvang een min of meer concreet idee hebt van een onderzoek dat je wilt gaan uitvoeren. 

Inhoud: In de cursus maak je kennis met diverse vormen van kwalitatief onderzoek, maar je gaat er vooral ook mee aan de slag. De cursus zal bestaan uit twee delen: in het eerste deel wordt gewerkt aan onderzoeksopzet en passende methoden van dataverzameling. Daarna gaan we aan de slag met analyse en rapportage. In totaal bestaat de cursus uit 7 bijeenkomsten van 10.00 – 16.00 uur. Tussen de bijeenkomsten is er een mogelijkheid tot supervisie (maximaal 2 uur) door een van de docenten.

Bijeenkomst 1: Empirische onderzoek: kwalitatief versus kwantitatief – Wanneer gebruik je welke vorm van onderzoek? Bij welke vraag- en doelstellingen past kwalitatief onderzoek, wat zijn goede voorbeelden en welke vormen van mixed methods onderzoek zijn er?

Bijeenkomst 2: Kwalitatief onderzoek: design – Welke designs bestaan er voor kwalitatief onderzoek en wat past bij jouw onderzoek?

Bijeenkomst 3: Kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek – Criteria als validiteit, geloofwaardigheid, navolgbaarheid, herkenbaarheid, overdraagbaarheid, overtuigingskracht, reflexiviteit passeren de revue. Evenals procedures, zoals datatriangulatie, member check en peer debriefing.

Bijeenkomst 4: Kwalitatieve onderzoeksmethoden – Bespreken en oefenen met methoden zoals interviewen, focusgroepen, (participerende) observatie, participatief actieonderzoek en benaderingen zoals grounded theory en fenomenologie.

Bijeenkomst 5: Analyse deel 1 – Bespreken en aan de slag gaan met diverse vormen van analyse.

Bijeenkomst 6: Analyse deel 2 – Vervolg van diverse vormen van analyse, nu ook met behulp van Atlas.ti.

Bijeenkomst 7: Rapportage van kwalitatief onderzoek – Hoe schrijf je je onderzoeksresultaten op? Welke tijdschriften kun je aan denken om je artikel in te publiceren? 

Docententeam:

 • Dr. Manna Alma, UMCG
 • Dr. Gustaaf Bos, UvH
 • Dr. Simon Groen, GGZ Drenthe
 • Dr. Lian van der Krieke, GGZ Drenthe

Lees hier meer informatie over de docenten.

Kosten: 1805 euro. 

Aantal deelnemers: De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Er is een maximum van 20 deelnemers. Indien de cursus vol is, plaatsen we je op de wachtlijst. Het minimumaantal deelnemers is 10. 

Certificaat en studiepunten: Bij voldoende aanwezigheid ontvangen de cursisten na afloop van de cursus een certificaat. Voor de cursus worden 3 EC’s toegekend.

U kunt zich hier aanmelden

PETRA training

Training PETRA: Leren werken met dagboekmetingen in de behandeling

Datum: Nog nader te bepalen. De datum wordt bepaald met de kandidaten. 

Locatie: De cursus in ruimte 4.15 in het UCP gebouw, ingang 32, op het terrein van het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen. 

Kosten: 80 euro voor medewerkers van het RGOc en 110 euro voor deelnemers van andere instellingen (max 20 deelnemers)

Link naar Flyer: https://www.rgoc.nl/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-PETRA.pdf

Inhoud van de training:

De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op om psychiatrische behandelingen meer te personaliseren. Het kan een uitdaging zijn om zicht te krijgen op hoe diverse klachten van een patiënt met elkaar samenhangen. Een manier om dat te doen, is middels dagboekmetingen. Met dagboekmetingen kunnen patiënten hun ervaringen meerdere keren per dag bijhouden via de smartphone. Er worden dan vragen gesteld over psychische klachten, gedachten en de context, zoals activiteiten, gebeurtenissen en gezelschap.

In deze training gaan we in op het gebruik van dagboekmetingen in de behandeling. Hoe en wanneer kun je deze inzetten? Ook gaan we praktisch aan de slag met PETRA, een tool voor gepersonaliseerde dagboeken. Met PETRA kunnen behandelaren en patiënten samen eenvoudig een persoonlijk dagboek samenstellen dat voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast worden de verzamelde dagboeken inzichtelijk gevisualiseerd in de feedbackmodule van PETRA.

Doelen: Kennis hebben van hoe en wanneer je dagboekmetingen kunt inzetten in de behandeling. Leren toepassen van dagboekmetingen in de behandeling. Leren gebruiken van PETRA.

Docenten: dr. Fionneke Bos en dr. Harriette Riese. Dr Fionneke Bos is de wetenschappelijk coördinator van PETRA en postdoctoraal onderzoeker. Zij studeerde klinische psychologie aan de RUG en ronde in 2021 haar promotieonderzoek af aan het Rob Giel Onderzoekscentrum. In haar proefschrift heeft zij in diverse doelgroepen het nut van dagboekmetingen voor de psychiatrische behandeling onderzocht. Harriette Riese is projectleider van PETRA en associate professor bij het UCP. Daarnaast is zij hoofd van het iLab, wat als doel heeft om wetenschappelijke innovaties in de praktijk te brengen.

Literatuur: voor meer informatie over de literatuur klik hier.

Werkwijze: inleiding, powerpoint demonstratie en vertonen van filmfragmenten, oefeningen.

Doelgroep: Minimaal HBO-vooropleiding. Voor een zinvolle deelname moet de deelnemer in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training PETRA met cliënten uit te voeren. Hierdoor kunnen alleen hulpverleners van instellingen die werken met roQua in aanmerking komen.

U kunt zich hier aanmelden

Basistraining MOPHAR/PHAMOUS

De basistraining MOPHAR/PHAMOUS wordt 2 keer per jaar gegeven aan groepen verpleegkundigen die ingezet worden bij het MOPHAR en/of PHAMOUS onderzoek.

Bij deze training leren verpleegkundigen hoe ze dit jaarlijkse lichamelijk onderzoek voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (psychotische, depressieve en angststoornis) moeten uitvoeren.
In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ideologie achter de onderzoeken, de gebruikte vragenlijsten en de administratieve handelingen.

Inschrijven voor de MOPHAR/PHAMOUS is mogelijk via onderstaand formulier. Er kunnen maximaal 12 personen aan de training meedoen.

Let op: Voor het uitvoeren van een volledig PHAMOUS onderzoek is het kunnen afnemen van bewegingsonderzoek en een PANSS interview noodzakelijk. Hiervoor worden aparte trainingen aangeboden.

Contact: dhr. S. Gangadin, onderzoeker bij het RGOc. S.s.gangadin@umcg.nl

Kosten: voor medewerkers RGOc instellingen 50 Euro en medewerkers externe instellingen 75 Euro.

Datum: dinsdag 26 maart

Tijd: 13.00-16.00u

Plaats: Lentis locatie Kliniek Groningen. Hereweg 78A, 9725 AG, Groningen.
1.224 VCR vergaderruimte begaande grond, melden bij receptie kliniek

U kunt zich hier aanmelden

Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Komend najaar organiseert de RGOc Academie de cursus “Cliëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”.

Deze cursus wordt gegeven door Meike Bak (coördinator cliëntenparticipatie RGOc), Rob van den Brink (RGOc onderzoeker) en Suzan Vos (RGOc cliëntvertegenwoordiger).

 Tijdens de cursus zal onder andere worden ingegaan op:
– Wat is het belang van cliëntenparticipatie bij onderzoek?
– Welke rollen kunnen cliëntvertegenwoordigers bij wetenschappelijk onderzoek vervullen?
– Hoe wordt vorm gegeven aan cliëntenparticipatie bij het RGOc?
– Wetenschappelijk onderzoek: hoe ziet dat eruit?

Voor wie?: (Ex-)cliënten die actief mee (willen) denken over wetenschappelijk onderzoek. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.

Datum: data 2024 nader te bepalen. De datum wordt in overleg gepland. De cursus start al met 5 deelnemers.

Tijd: nader te bepalen.

Locatie: Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG te Groningen (Online bijwonen behoort tot de mogelijkheden).

Kosten: Geen. Deelname is gratis

Interesse of vragen? Stuur een mail naar Meike Bak: m.bak@umcg.nl

U kunt zich hier aanmelden

CAARMS training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose. Vaak markeert een eerste psychose het begin van een psychotische stoornis zoals schizofrenie. Tijdig en adequaat ingrijpen bij psychoses kan de schadelijke gevolgen ervan (sterk) verminderen. CAARMS is hierbij een uitstekend hulpmiddel.
Voor hulpverleners die ingezet worden bij het Vroegdetectieproject On The Road wordt er een tweedaagse CAARMS training georganiseerd. Ook andere geïnteresseerden kunnen aan de CAARMS training deelnemen (lees meer).
NB: de training bestaat uit twee cursusdagen van 9.30 tot 17.00 uur en twee terugkomochtenden van 9.00-12.00 uur.

Trainers:  Annemieke Zwart en Nynke Boonstra, VIP team Kien. Annemieke en Nynke zijn sinds 2008 werkzaam bij het Early Detectionteam. Eerst bij GGZ Friesland en sinds 2001 bij Kien VIP. In 2008 zijn zij getraind in het afnemen van CAARMS en sindsdien zijn zij actief bezig met het afnemen van de CAARMS training voor onder andere het RGOc.

Kosten: RGOc medewerkers: 400 euro. Overige deelnemers: 750 euro.

Data CAARMS training:

Maandag 30 september 1e cursusdag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Donderdag 17 oktober 2e cursusdag van 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: De training is op het volgende adres: KieN-VIP, Oosterkade 72, 8911 KJ  Leeuwarden.

Terugkomdagdelen: zijn online en worden gepland met de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst.

De terugkomdagen worden online gegeven.

U kunt zich hier aanmelden

EPS training (Bewegingsstoornissen)

In de EPS training worden antipsychotica geïnduceerde bewegingsstoornissen behandeld. De cursus is gericht op de praktijk van het monitoren en op het niveau van de (onderzoeks)verpleegkundige.

Doel: Training in het gebruik van de St. Hans Rating Scale, waarmee bewegingsstoornissen door antipsychoticagebruik vastgesteld kunnen worden.

Doelgroep: PHAMOUS verpleegkundigen en andere behandelaren.
De EPS training kan ook dienen als opfriscursus voor mensen die de training al eerder gedaan hebben.

Locatie: De cursus vindt plaats in het UMCG, in Groningen (informatie over trainingsruimte en routebeschrijving volgt).

Datum: nog nader te bepalen

Tijd: nog nader te bepalen

Kosten: De kosten van de training zijn 80 euro per persoon voor RGOc leden (leden RGOc instellingen) en voor alle overige deelnemers 110 euro per persoon.

Docent: De training wordt gegeven door Richard Bruggeman.

Aanmelden: U kunt zich als groep opgeven en u betaalt dan als groep. Minimale groepsgrootte is 6 personen (max. 15 personen).

U kunt zich hier aanmelden

Training kwantitatieve data analyse met behulp van SPSS

De training is gericht op het verwerven van vaardigheden gericht m.b.t. het toepassen van de begrippen, principes en procedures binnen kwantitatieve data analyse. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: basisprincipes in werken met SPSS, strategieën van kwantitatieve data-analyse, database / file opstellen, variabelen invoeren, kruistabellen en grafieken, voorwaarden bij het gebruik van testen, het toepassen en interpreteren van toetsen en het maken van een sterkte/zwakte analyse van je eigen data analyse. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van en aangesloten bij de lopende onderzoeksvragen van de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwantitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het SPSS programma (verkrijgbaar via Surfspot voor ca. 10 euro (prijs kan fluctueren)).
De training beslaat vier dagdelen. De docent is Rob van den Brink, senior onderzoeker bij het RGOc.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro. Overigen: 700 euro.

Data 2024: Nog nader te bepalen

Training kwalitatieve data analyse met behulp van ATLAS.ti

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: toepassen van algemene strategieën van kwalitatieve data-analyse, opstellen transcript volgens de daarvoor geldende regels, inductief/deductief analyseren, grounded theory, het begrip coding en thematiseren als sleutel binnen kwalitatieve onderzoeksbenaderingen, het belang van vroege data analyse, kwaliteitseisen kwalitatief onderzoek, en het werken met ATLAS.ti. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf kwalitatief onderzoek doen in het kader van hun opleiding en dat zij daarvoor gebruik kunnen maken van het Atlas.ti programma.  Atlas.ti. is via je organisatie verkrijgbaar.  Een andere optie is een studentlicentie via Atlas.ti (atlasti.com).

De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. Belangrijk is dat de cursisten bij de start van de cursus al enige kwalitatieve onderzoeksdata hebben verzameld. Docent: Sonja Kuipers (promovenda Hogeschool Stenden NHL).

Data 2024: maandag 7 oktober en maandag 21 oktober.

Tijd: 09.00-12.00 uur

Locatie: ruimte 1.017 van het Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG te Groningen

Kosten: RGOc medewerkers: 150 euro. Overigen: 550 euro.

Inschrijven voor de basiscursus Kwalitatief onderzoek m.b.v. ATLAS.ti is mogelijk via onderstaand formulier. Er kunnen minimaal 8 en maximaal 12 personen aan de training meedoen.

U kunt zich hier aanmelden

PANSS training

Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de schizofrenie-diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview. In dit instrument wordt een onderscheid gemaakt tussen de positieve en negatieve symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. (Lees meer)
Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview en de beoordeling te kunnen uitvoeren. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname.
Onderdelen van de training zijn: inleidingen, oefeningen, videobanden en huiswerkopdrachten. De consensusbijeenkomst is op de laatste trainingsdag.

Kosten: RGOc medewerkers: 200 euro, RGOc stagiaires: 100 euro. Overigen: 700 euro.
Alleen consensusbijeenkomst: 50 euro.

Data: vrijdag 27 september en vrijdag 4 oktober 2024. Aanvang 9.30 -17.00 uur. De consensusbijeenkomst is op 4 oktober van 14.45 uur tot 17.00 uur. Het aanmelden voor deze cursus kan middels onderstaand aanmeldformulier.

Docenten: Erna van ‘t Hag en Meike Bak. De trainers hebben jarenlange PANSS-ervaring en zijn opgeleid tot PANSS- trainer. Zij geven deze training sinds 2018.

Locatie: De cursus vindt plaats bij Universitair Centrum Psychiatrie in het UMCG, in Groningen (ruimte nader te bepalen)

U kunt zich hier aanmelden

PANSS-opfriscursus voor ROM-verpleegkundigen van het RGOc

Speciaal voor ROM-verpleegkundigen die eerder de PANSS-training hebben gevolgd, wordt er een opfriscursus georganiseerd:
Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de schizofrenie-diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview. In dit instrument wordt een onderscheid gemaakt tussen de positieve en negatieve symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. (Lees meer)

Datum: Datum cursus 2024 nader te bepalen

Locatie: De cursus vindt plaats in het UMCG, in Groningen (ruimte nader te bepalen). Deelname aan de opfriscursus kan ook online via MS Teams.

Kosten: Deelname aan de opfriscursus kost €50,–

Docenten: Erna van ‘t Hag en Meike Bak. De trainers hebben jarenlange PANSS-ervaring en zijn opgeleid tot PANSS- trainer. Zij geven deze training sinds 2018.

PANSS train-de-trainer cursus

De PANSS train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers van RGOc-instellingen die PANSS-trainingen willen geven. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig PANSS trainingen in het kader van de RGOc-Academie te verzorgen. Meer over de PANSS-training vindt u hier.

Kosten: RGOc medewerkers: 300 euro. Overigen: 1000 euro.
Een datum voor de PANSS train-de-trainer cursus is nog niet bekend.
Aanvullende praktijkbijeenkomsten kunnen deel uitmaken van de training.
Docent: nader te bepalen

Mini-SCAN training

De mini-SCAN is een verkleinde en verkorte uitvoering van de SCAN 2.1 (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), een semi-gestructureerd psychiatrisch diagnostisch interview van de WHO. Met de SCAN kunnen de meest voorkomende As-I diagnoses worden vastgesteld. Het maakt classificatie met de DSM-V (en in principe ook ICD-10) mogelijk. Door zijn omvang is de SCAN echter niet erg geschikt voor dagelijks gebruik. De mini-SCAN is dat wel. De mini-SCAN is daarmee een goed bruikbaar diagnostisch instrument voor bv. de vroege screening en diagnostiek van schizofrenie.
De mini-SCAN bevat vragen en omschrijvingen van nagenoeg alle symptomen van As-I stoornissen. Na afname -van de papieren uitvoering- kan de gebruiker de DSM-IV raadplegen en tot een classificatie komen.
Meer informatie over de mini-SCAN training vindt u hier. U kunt zich aanmelden voor de training. Bij voldoende aanmeldingen gaat de training van start en dan plannen we een datum. Trainingen in teams en trainingen op locatie zijn ook mogelijk.

De training van 6 juli is komen te vervallen ivm te weinig deelnemers.

Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur

Kosten: RGOc medewerkers: 250 euro. Overigen: 500 euro.

Eerste Hulp bij Onderzoek (EHBOz)

Nieuwe Cursus Eerste Hulp Bij Onderzoek (EHBOz) vanaf 26 februari 2024

De EHBOz cursus is een basiscursus wetenschappelijk onderzoek voor GGZ-medewerkers, bestaande uit vijf modules van één dag. Hierin leer je wetenschappelijk onderzoek te lezen en gebruiken, en om het zelf te doen. Er is gekozen voor een interactieve opzet. Na een stuk theoretische uitleg ga je zelf aan de slag met een praktische werkopdracht, die we vervolgens gezamenlijk bespreken.

Het eerste deel van de cursus (module 1-2) is relevant voor iedereen die werkzaam is in de GGZ. Je kunt de vaardigheden die je leert over het verzamelen en beoordelen van onderzoek inzetten in de behandelpraktijk, om (betere) evidence-based zorg te leveren. Als je in opleiding bent, bijvoorbeeld tot verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog of psychiater, dan kan deze kennis jou ook op weg helpen bij het opzetten van je onderzoek en schrijven van je onderzoeksvoorstel.

Het tweede deel van de cursus (module 3-5) is met name relevant voor GGZ-hulpverleners die zelf met onderzoek bezig zullen gaan. De kennis uit deze modules kun je gebruiken bij het formuleren van je onderzoeksvraag en het uitwerken van je onderzoeksopzet.

Data: Nog nader te bepalen.

Docenten: Dr. Jojanneke Bruins (Lentis) en dr. Gretha Boersma (GGZ Drenthe)

Locatie: –

Locatie: Kosten voor de volledige EHBOz bedragen €400 voor medewerkers van Lentis & GGZ Drenthe, en €1.000,- voor externe deelnemers. Het is ook mogelijk om aan alleen module 1 en 2 deel te nemen. Hiervoor bedragen de kosten €150,- voor interne (Lentis&GGZ Drenthe) en €400,- voor externe deelnemers. Kosten zijn inclusief lunch.

Meer informatie over de inhoud, de data, aanmelding en kosten vindt u hier

HoNOS trainingen

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) heeft als doel de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig en op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze in kaart te brengen. Meer informatie over de HoNOS(+) training vindt u hier. De HoNOS(+) training wordt op aanvraag georganiseerd, u kunt zich hieronder aanmelden. Als er voldoende deelnemers zijn, gaat de training van start. U ontvangt dan een mail met de datum en de tijd.

De HONOS training worden in groepen van 4-6 personen gegeven door onze trainer Ellen Visser. U kunt uw team aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. In de vragenlijst dient u de naam van uw team te vermelden in het extra toegevoegde vak. Dit vak ‘Teamnaam’ is toegevoegd aan het aanmeldformulier, zodat voor ons duidelijk is dat u een team vormt.

Neem voor meer informatie contact op met Ellen Visser.

Data: nog niet bekend.

Kosten: RGOc medewerkers: 40 euro per persoon en overige deelnemers: 70 euro per persoon

 

Annulering van de training
Bij onvoldoende deelname behoudt het RGOc zich voor de training te annuleren. Dit ter beoordeling van de docent(en) en/of de coördinator.

Certificaat van deelname
Deelnemers aan trainingen en nascholingen of studiedagen van het RGOc ontvangen na afloop een certificaat van deelname in de vorm van een pdf.

Evaluatie
Aan alle deelnemers van trainingen, nascholingen en studiedagen van het RGOc wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden, onze privacyverklaring, ons kwaliteitshandboek en onze klachtenregeling.

Per 13-12-2018 is de RGOc Academie geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Contact
Voor meer informatie over de RGOc Academie kunt u contact opnemen met info@rgoc.nl.