Aanmelden RGOc cursus “Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek”

Datum en tijd: nog nader te bepalen. De datum wordt in overleg gepland met de aanmelders. De cursus start al met 5 deelnemers.

Locatie: Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG te Groningen (Online bijwonen behoort tot de mogelijkheden).

Kosten: Geen. Deelname is gratis

Maximum aantal deelnemers: 10