Het RGOc

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen het
Universitair Centrum Psychiatrie
logo UCP
van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de GGZ-instellingen
GGZ Friesland
logo GGZ Friesland
,
GGZ Drenthe
logo GGZ Drenthe
,
Lentis
logo Lentis
,
Dimence
logo Dimence
en
Mediant
logo Mediant
met het doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling.
Meer over het RGOc

Actueel nieuws

 • Nieuwsbrief RGOc
  Het RGOc geeft sinds juni 2009 een digitale nieuwsbrief uit. Deze verschijnt ca. 8 keer per jaar. U kunt zich aanmelden om deze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.
  Een overzicht van de meest recente RGOc nieuwsbrieven vindt u in het Nieuwsbrievenarchief.
 • RGOc YouTube kanaal
  Het RGOc heeft een eigen YouTube kanaal: RGOc TV. U vindt hier video-opnames van onze symposia, de oratie van Richard Bruggeman, en links naar video's van RGOc onderzoek.
 • Overzicht van symposia en nascholingen
  Klik op de naam van het symposium voor meer informatie.
  11-12-2018 Studiemiddag Gepersonaliseerde zorg: geen woorden maar daden. De Kimme, Lentis, Zuidlaren.
  13-12-2018 Eindejaarssymposium GGZ Drenthe. De Nieuwe Kolk, Assen.
  10-01-2019 RGOc Infomiddag Vroegdetectie van pychosen. PsyQ Groningen (12.00-14.00 uur).
  07-03-2019 Tweedaagse Nascholing Psychosen. Hotel Tjaarda, Oranjewoud (Fr).
  Klik hier voor alle symposia en nascholingen van het RGOc.
 • 11-12-2018: RGOc Studiemiddag Gepersonaliseerde zorg: geen woorden maar daden
  Veel psychische stoornissen gaan gepaard met een grote variatie in individuele kenmerken, symptomen en ziektebeloop. Het huidige behandelaanbod binnen de GGZ levert niet bij elke cliënt goede resultaten op. Dat is ook niet zo gek: elke cliënt brengt zijn eigen achtergrond, verwachtingen en doelen mee naar de behandeling. De huidige richtlijnzorg biedt echter vaak onvoldoende uitkomst om deze individuele factoren in de behandeling mee te nemen. Mede hierom wordt er al jaren bepleit om de geestelijke gezondheidszorg meer te personaliseren.
  In de RGOc Studiemiddag laten we met praktijkvoorbeelden zien dat we zorg daadwerkelijk kunnen personaliseren, zodat de behandeling beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.
  Lees hier het programma.
  Deze studiemiddag is met drie punten geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie, en door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) met twee punten.
  Aanmelden kan via onderstaande knop.
 • 30-11-2018: Promotie Mirjam Simoons: Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders

  Op 30 november verdedigt Mirjam Simoons, ziekenhuisapotheker bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, haar proefschrift “Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders, Problem definition, implementation and further explorations”. Mirjam Simoons deed onderzoek naar de lichamelijke effecten en bijwerkingen van medicatiegebruik bij stemmings- en angststoornissen en de zorg daaromheen (" Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy" - MOPHAR). Zowel de noodzaak voor deze monitoring, de opzet van een structuur voor monitoring en de effecten van de implementatie van monitoring komen in haar proefschrift aan bod.
  Het onderzoek voor dit proefschrift werd uitgevoerd vanuit de ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in nauwe samenwerking met GGZ Drenthe, het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, het Rob Giel Onderzoekcentrum en de afdeling Farmacotherapie, -Epidemiologie & -Economie van de RUG. Zie ook de aankondiging bij de RUG.

 • Ketamine en psilocybine als behandeling voor hardnekkige depressie
  In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. Bij ongeveer 30% van deze mensen heeft reguliere behandeling geen of onvoldoende effect op de stemming. Er is dan ook grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden voor depressie.

  Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn in 2017 een studie gestart om te onderzoeken of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine. Tevens zullen zij binnenkort een studie gaan aanbieden waarin onderzocht wordt of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij eenmalig gebruik van psilocybine, in combinatie met psychotherapie.

  Op 30 oktober om 21:25 uur is er bij de NPO een uitzending van 'Dokters van Morgen' te zien waarin aandacht wordt besteed aan ketamine. In de uitzending vertellen een studiedeelnemer en professor Robert Schoevers over de ketaminestudie. Wij nodigen u bij deze van harte uit om de uitzending te bekijken!

  Onderzoek naar de behandeling van depressie zou niet mogelijk zijn zonder deelnemers. Wilt u daarom aan onze studies denken als u een patiënt in uw caseload heeft met een hardnekkige depressie? Voor zowel de ketaminestudie als de psilocybinestudie zijn we op zoek naar patiënten met een vastgestelde depressieve stoornis waarbij behandeling met antidepressiva niet (voldoende) effectief is. De specifieke in- en exclusiecriteria zijn te vinden in de folders van de ketaminestudie. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ketaminestudie@umcg.nl of psilocybinestudie@umcg.nl. Informatie over de ketaminestudie kunt u tevens vinden op onze website: www.ketaminestudie.umcg.nl.
 • Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
  Op woensdag 28 november 2018 van 13.30 tot 16.30 uur vindt de cursus "Cliëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek" plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door het RGOc en zal gegeven worden door Rob van den Brink en Meike Bak.

  Tijdens de cursus zal onder andere worden ingegaan op:
  - Wetenschappelijk onderzoek: hoe ziet dat eruit?
  - Welke rollen kunnen cliëntvertegenwoordigers bij wetenschappelijk onderzoek vervullen?
  - Hoe wordt vorm gegeven aan cliëntenparticipatie bij het RGOc?

  Voor wie? (Ex-)cliënten die actief mee (willen) denken over wetenschappelijk onderzoek
  Waar? K 1.25, Triadegebouw (UMCG, ingang 24)
  Kosten? Geen
  Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden door vóór 21 november het aanmeldingsformulier in te vullen.
  Datum: 28-11-2018
  Tijd: 13.30 - 16.30 uur
  Aanmeldingsformulier Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
 • 2-8-2018: Publicatie GROUP project in American Journal of Psychiatry: Als de rook is opgetrokken: Psychose, roken en cognitie
  In het toonaangevende tijdschrift American Journal of Psychiatry (AJP) is een arikel gepubliceerd van de GROUP studie: Association Between Smoking Behavior and Cognitive Functioning in Patients With Psychosis, Siblings, and Healthy Control Subjects: Results From a Prospective 6-Year Follow-Up Study. Uit het onderzoek van Jentien M. Vermeulen e.a. bleek dat patiënten mt een psychose niet alleen veel vaker roken, maar dat roken ook samenhangt met een slechter cognitief functioneren. Een Nederlandse samenvatting van het artikel leest u hier. De samenvatting van de wetenschappelijke publicatie is te lezen op de site van AJP.
 • Richard Bruggeman en Wim Veling ontvangen ieder vijf ton NWO subsidie
  Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. NWO geeft een aantal onderzoekteams subsidie om te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn en of de behandelingen werken, waaronder de teams van Richard Bruggeman en Wim Veling.

  Het doel van het NWO onderzoeksprogramma naar maatschappelijke (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose is om innovatief onderzoek te stimuleren naar succesvolle interventies op het gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming over mensen met autisme of psychoses. Ook is er nog te weinig bekend over het beeld dat de Nederlandse samenleving heeft van mensen met autisme en/of psychotische stoornissen, en wat er gedaan kan worden om stigmatisering tegen te gaan.

  Wim Veling krijgt vijf ton om te onderzoeken of een virtual reality behandeling jonge mensen met een psychose kan helpen. Deze jongeren hebben minder sociale activiteiten dan hun leeftijdsgenoten, ze vinden interacties met andere mensen in het dagelijks leven lastig. Wim gaat onderzoeken of ze er baat bij hebben om samen met een therapeut te oefenen in allerlei virtuele sociale situaties.

  Lees meer over het onderzoek van Wim Veling.
  Richard Bruggeman krijgt vijf ton om te onderzoeken hoe de gezondheidszorg en maatschappelijke instellingen beter kunnen gaan samenwerken om de sociale participatie van mensen met een psychose te bevorderen. Mensen in beschermde woonvormen blijken namelijk slecht in de maatschappij te integreren. Gezondheidszorg en wijkzorg staan nog ver van elkaar.
  Lees ook het interview met Richard Bruggeman op UMCG Kennisinzicht.
  Lees meer over de beide subsidies op de site van NWO.
 • Nieuwe subsidie-implementatie CAT voor Lisette van der Meer
  Voor het implementatieonderzoek naar Cognitieve Adaptatie Training (CAT) heeft Lisette van der Meer (Lentis ART-Zuidlaren) 150.000 euro subsidie ontvangen van Stichting tot Steun VCVGZ.
  Door cognitieve problemen hebben veel patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) moeite met het overzien van de dag, vergeten dingen snel of raken snel afgeleid, of vinden het moeilijk om ergens aan te beginnen. De psychosociale interventie Cognitieve Adaptatie Training (CAT) maakt gebruik van hulpmiddelen om deze cognitieve problemen te omzeilen, wat het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten makkelijker maakt.
  Uit recent onderzoek van Lentis ART-Zuidlaren blijkt dat CAT effectief is en verbeteringen laat zien op het gebied van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het is echter vaak moeilijk om een interventie een goede plek te geven in de dagelijkse zorg. Met deze nieuwe subsidie willen de onderzoekers een implementatieprogramma toetsen dat rekening houdt met de individuele verschillen tussen teams, maar waarin tevens een methodische aanpak wordt gehanteerd. Daarmee biedt dit onderzoek een gepersonaliseerde aanpak op gepersonaliseerde zorg. Door in dit onderzoek wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen, hopen ze bij te dragen aan het herstel van mensen met EPA binnen de langdurige zorginstelling.
 • Nieuwe subsidie voor Robert Schoevers: Samen sturen. Kiezen voor optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren
  Robert Schoevers (UCP), Kaying Kan (RGOc), Frederike Jörg (RGOc/GGZ Friesland) en Talitha Feenstra (UMCG Epidemiologie) hebben een subsidie van ruim 7 ton gekregen van Zorginstituut Nederland voor de implementatie van een instrument voor optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren.
  Hoewel diverse effectieve behandelingen voor depressie beschikbaar zijn, bestaan grote individuele verschillen in uitkomsten. Individuele cliëntkenmerken zijn belangrijke voorspellers van behandeluitkomst. Deze gegevens zijn dankzij ROM beschikbaar in vragenlijsten en dossiers, maar worden tot nu nog niet systematisch betrokken in de indicatiestelling die vaak nog is gebaseerd op 'trial en error'.
  'Samen sturen' beoogt een lerend instrument te implementeren dat het resultaat voorspelt van verschillende behandelopties voor de cliënt op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Dit vormt input voor 'shared decision-making'. Het doel is verbetering van effectiviteit, doelmatigheid en cliëntwaarde van de depressiebehandeling. Het instrument wordt ontwikkeld bij het UCP, in samenwerking met grote GGZ instellingen in Noord Nederland en MIND. Data uit het RoQua Routine Outcome monitoring systeem (2,25 miljoen vragenlijsten afgenomen) en kwalitatieve informatie uit cliëntenpanels worden gebruikt als input.
  Het doel van het huidige project is om dit instrument te implementeren binnen de reguliere depressiebehandeling gekoppeld aan ROM systemen. In het hele traject van ontwikkeling tot implementatie wordt samengewerkt met MIND en cliëntvertegenwoordigers waarbij in het kader van 'Value Based HealthCare' hun uitkomsten centraal staan.
 • Jaarverslag 2017
  Het RGOc jaarverslag 2017 is verschenen! Dit jaar is het jaarverslag voor het eerst volledig digitaal. Het jaarverslag bevat veel links en interne verwijzingen waardoor er gemakkelijk door het document genavigeerd kan worden. Dankzij deze links kon het jaarverslag wat beknopter blijven dan voorgaande jaren. Neem zelf een kijkje en download hier het jaarverslag.
 • Oratie Richard Bruggeman: Het cognitief experiment en de psychiatrie
  Op 22 mei hield prof. dr. Richard Bruggeman zijn oratie 'Het cognitief experiment en de psychiatrie'. Hierin roept hij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg op om te blijven investeren in onderzoek en geeft hij aan hoe mensen met een psychotische stoornis weer goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Richard Bruggeman is psychiater in het UMCG en sinds 2012 hoofd van het Rob Giel Onderzoekcentum. Voor hij het terrein van de psychiatrie betrad, volgde hij de opleiding tot neuroloog. In zijn rol als bijzonder hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen, komen die beide terreinen samen. [Lees meer]
  U kunt via RGOc TV op YouTube de videoregistratie van de inaugurele rede bekijken.
 • "Laat mensen met psychoses niet 'uitgeburgerd' raken"
  Naar aanleiding van zijn oratie op 22 mei 2018 werd Richard Bruggeman geïnterviewd voor Kennisinzicht, het magazine van het UMCG over wetenschappelijk onderzoek. In het interview geeft Bruggeman antwoord op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met een psychotische stoornis weer goed mee kunnen meedraaien in de maatschappij. [Lees meer]

  OTW
  Daarnaast werd Bruggeman geïnterviewd over zijn stelling dat er een 'solidariteitsheffing' nodig is op het budget van GGZ instellingen: OTW, Onderzoekstoegevoegde Waarde, analoog aan de welbekende BTW. "Het moet normaal worden dat we geld steken in vernieuwing en dat iedereen in het GGZ-veld eraan bijdraagt de psychiatrie te blijven ontwikkelen, dat hoort bij het vak", zegt hij in het tweede interview met UMCG Kennisinzicht.
 • 10-6-2018: Film: De Stemmen van Vincent
  Op zondag 10 juni wordt het filmportret "De Stemmen van Vincent" van Maarten Kal vertoond in Filmtheater Groninger Forum. In de film krijgen we een kijkje in het leven van Vincent Swierstra: hij hoort stemmen, heeft psychoses doorgemaakt en wil stoppen met zijn antipsychotica. Voor en na de film is er ruimte voor discussie en gaan we het gesprek aan over voor en nadelen van antipsychotische medicatie en vertellen we waarom de HAMLETT studie de langetermijngevolgen wil weten.
  U bent hierbij van harte welkom. De kosten bedragen € 2,50. Meer informatie vindt u in de uitnodiging.
 • 29-05-2018: Studiedag Ouderenpsychiatrie: Welbevinden in de Ouderenpsychiatrie, Het Kasteel, Groningen.
  Verschillende benaderingen stellen het welbevinden van de cliënt in de (langdurige) zorg centraal. Zo verlegt de nieuwe opvatting van gezondheid de aandacht van problemen in de gezondheid naar een 'positieve gezondheid' in brede zin. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven ter bevordering van een gezonde leefstijl, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk. Maar ook voor de organisatie van de zorg ...[ Lees meer]
 • Oproep cliëntenparticipatie
  Ervaring met psychiatrische behandeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!
  Binnen het RGOc-onderzoek kijken we naar hoe psychiatrische behandeling zo goed en zo betaalbaar mogelijk kan worden ingezet. We zijn regelmatig op zoek naar (ex)cliënten die bekend zijn met verschillende psychiatrische behandelingen. Dit wordt op onze website en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Wil je op de hoogte blijven? Neem dan een abonnement!
 • 17-04-2018: Samenwerken aan veerkrachtige jongeren, voorkomen van psychische aandoeningen
  Vanuit de psychiatrie is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor vroegtijdig opsporen en behandelen van jongeren met psychische klachten. Want hoe eerder psychische klachten worden behandeld, hoe beter de prognose. Dit is een belangrijke bevinding die breed gedeeld mag worden, zeker nu deze werkwijze tot de standaardzorg van specialistische GGZ instellingen gaat behoren. [ Lees meer]
 • Uitkomsten enquête voor clienten van opnameafdelingen UCP
  Op initiatief van de Cliëntenraad UCP is i.s.m. het RGOc een enquête ontwikkeld met daarin vragen over ervaringen en wensen van cliënten ten aanzien van het contact met hun huisarts tijdens opname. Deze enquête is in 2017 uitgereikt aan cliënten van de opnameafdelingen van het UCP. De uitkomsten kunt u hier lezen.
 • 'Overstag en Vooruit!' Oratie prof. dr. Stynke Castelein
  Er moet nog veel gebeuren aan het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat zegt prof. dr. Stynke Castelein in haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Ze bekleedt de leerstoel Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen. Deze leerstoel is ingesteld door ggz-organisatie Lentis.
  Via Youtube of Linkedin kunt u (nogmaals) kennis nemen van haar inaugurele rede.
 • TREAT-onderzoek in januari 2018 van start
  Altijd behandeladviezen op maat conform richtlijn en zorgstandaard? Dan is TREAT voor jou als behandelaar in de psychosezorg mogelijk een ideale tool. In januari zullen we van start gaan met het onderzoek. Bekijk hier de promo. Geïnteresseerd om als eerste met TREAT te werken? Aanmelden kan via Lukas Roebroek.
  Meer informatie over het TREAT onderzoek vind je bij de RGOc onderzoekssamenvattingen of op de website van Lentis.
 • Cursus Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
  Op donderdag 30 november 2017 van 13.00 tot 16.00 uur vindt de cursus "Cliëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek" plaats. Deze cursus wordt georganiseerd door het RGOc en zal gegeven worden door Rob van den Brink en Meike Bak.

  Tijdens de cursus zal onder andere worden ingegaan op:
  - Wetenschappelijk onderzoek: hoe ziet dat eruit?
  - Welke rollen kunnen cliëntvertegenwoordigers bij wetenschappelijk onderzoek vervullen?

  Voor wie? (Ex-)cliënten die actief mee (willen) denken over wetenschappelijk onderzoek
  Waar? lokaal 3.18, UCP (UMCG)
  Kosten? Geen
  Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden door vóór 23 november het aanmeldingsformulier in te vullen.
  Datum: 30-11-2017
  Tijd: 13.00 - 16.00 uur
  Aanmeldingsformulier Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
 • 14-11-2017: Oratie prof. dr. Stynke Castelein
  Mevrouw dr. S. (Stynke) Castelein, benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen (RUG) met de leeropdracht Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen, houdt op 14 november 2017 om 16.15 uur haar oratie, getiteld: Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen: Overstag en vooruit!
  Lees meer over de leeropdracht van prof. dr. Stynke Castelein op de website van Lentis.
 • 6-11-2017: Promotie Cees Boerhout: Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders; evidence-based treatment and performance-based measurement
  Op maandag 6 november om 16.15 uur zal Cees Boerhout, hoofd van de arbeidstherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, zijn proefschrift in het openbaar verdedigen in het Academiegebouw van de RUG. De titel van het proefschrift luidt: Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders; evidence-based treatment and performance-based measurement.
  Uit onderzoek naar eetstoornissen blijkt onder meer dat overmatige regulatie van woede en agressie een belangrijke rol speelt. Dit proefschrift presenteert een nieuwe behandeling die hierop is gericht, ontwikkeld vanuit de psychomotorische therapie (PMT). De resultaten van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek leveren het eerste bewijs van de toegevoegde waarde van PMT als een lichaams- en bewegingsgerichte therapie voor het reduceren van onderdrukte en op zichzelf gerichte woede. In het poliklinisch onderzoek was daarbij in de interventiegroep ook sprake van een afname in eetstoornis pathologie. Gebaseerd op deze bevindingen is de module opgenomen in de nieuwe landelijke Zorgstandaard voor Eetstoornissen. Het onderzoek van Cees Boerhout (zie: PMT en agressieregulatie) is uitgevoerd in samenwerking met het RGOc.
  Als bijdrage aan meetprocedures voor woede en agressie introduceert het proefschrift ook een nieuwe psychomotorische gedragsmaat, genaamd de Methode voor Stamp Stoot Stem (MSSS). De MSSS is ontwikkeld vanuit het Centrum voor Bewegingswetenschappen RU Groningen en meet de fysieke kracht waarmee iemand stampt op een krachtplaat, stoot tegen een bokszak en roept in een microfoon. De veronderstelling is dat deze krachtuitoefening samenhangt met de drang tot lichaamsexpressie die bij woede hoort. De MSSS is bedoeld als aanvulling op zelfrapportage-lijsten voor agressie en dient tevens als feedback-instrument voor het gecontroleerd leren uiten van agressie. De resultaten van een eerste exploratieve studie onder studenten laten zien dat de MSSS een betrouwbaar instrument is waarbij verbanden worden gevonden tussen krachtuitoefening enerzijds en het vasthouden, loslaten en controleren van woede anderzijds. Dit geldt met name bij het onderdeel Stem uitgevoerd door vrouwen. De trend is dat deelnemers die geneigd zijn woede te onderdrukken minder kracht gebruiken dan deelnemers die neigen tot expressie van woede.
  Zie ook de aankondiging op de website van de RUG.
 • Richard Bruggeman benoemd tot hoogleraar
  Dr. Richard Bruggeman, hoofd van het RGOc en psychiater bij het UMCG, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanwege het Rob Giel Onderzoekcentrum.
 • TREAT: Een digitaal hulpmiddel bij de behandeling van psychosen
  Ben jij hoofdbehandelaar én wil je de kwaliteit van de psychosen-zorg verbeteren? Wil je alle ROM-PHAMOUS uitkomsten overzichtelijk op een rij? En wil je bij deze uitkomsten behandeladviezen op maat? Doe dan mee aan ons onderzoek en draag bij aan de implementatie van TREAT in jouw team.
  ROM-PHAMOUS is al bijna tien jaar onderdeel van onze patiëntenzorg. Het doel van ROM-PHAMOUS is om in kaart te brengen hoe het ziekteproces van mensen met een psychotische stoornis verloopt en daar vervolgens hun behandeling op af te stemmen. Het kost behandelaars veel tijd om de ROM-uitkomsten te vertalen naar een concreet behandelplan. Het TREAT-project heeft als doel dit proces eenvoudiger en efficiënter te maken!
  Contact: Lukas Roebroek, tel. 06-29600300.
  Klik hier voor de folder.
 • Jaarverslag 2016
  Het RGOc jaarverslag 2016 is verschenen. Hierin vindt u een overzicht van het RGOc-onderzoek en de onderzoeksnetwerken rondom psychosen, stemmings- en angststoornissen, ouderenpsychiatrie en eHealth. In het jaarverslag is ook aandacht voor RoQua, doelmatigheid en het datawarehouse. Ook leest u over de stand van zaken met betrekking tot advisering en ondersteuning bij onderzoeksvragen vanuit de instellingen, over cliëntenparticipatie en over de RGOc Academie waar cursussen aangeboden worden rondom diverse diagnostische- en onderzoeksinstrumenten. In het verslag staat verder een overzicht van de wetenschappelijke publicaties in 2016.
  U kunt ons jaarverslag hier downloaden. Wilt u het liever per post ontvangen? Dit kan via het aanvraagformulier.
 • André Aleman gekozen tot KNAW-lid
  André Aleman, hoogleraar neurowetenschappen bij het Neuroimaging Center, UMCG, is gekozen tot KNAW-lid. Hij is een van de 26 nieuwe leden, die de KNAW in mei 2017 heeft gekozen.
  André Aleman is een innovatief, internationaal vooraanstaand hersenonderzoeker. Hij doet onderzoek naar onderwerpen als zelfmoord, veroudering, schizofrenie en depressie en is lid van het RGOc Netwerk Psychosen. Aleman bracht onder andere de hersenen in beeld van schizofreniepatiënten die stemmen horen. Zijn onderzoek komt geregeld in de leerboeken en op de bureaus van beleidsmakers terecht. Verder schreef Aleman, die eerder lid was van De Jonge Akademie, een internationale bestseller over het seniorenbrein en houdt hij lezingen voor een breed publiek.
  Leden van de KNAW worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Lidmaatschap van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. Zie ook het UMCG-persbericht.
 • Uw kennis vergroten? Kom kijken bij Dimence
  De Dimence Groep heeft een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), voorzitter is dr. Lieke Christenhusz. De CWO stimuleert en begeleidt medewerkers die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Ook beoordeelt de CWO alle onderzoeken binnen de Dimence Groep en adviseert de raad van bestuur over onderzoeksbeleid en over onderzoeks-aanvragen.
  Het wetenschappelijk onderzoek in de Dimence Groep heeft als overkoepelend thema 'Zelfregulatie en waardengeoriënteerde zorg' en concentreert zich momenteel in een aantal clusters die binnen alle onderdelen van de Dimence Groep kunnen plaatsvinden. Het CWO heeft nu een eigen website waarop alle onderzoek overzichtelijk gerangschikt is. Meer weten? Kom dan kijken bij www.dimencegroep.nl/onderzoek.
 • Orale ketamine als aanvullende behandeling bij patiënten met een therapieresistente depressie
  Ongeveer 30% van de mensen met een depressie is "therapieresistent". Dit betekent dat reguliere behandeling geen of onvoldoende effect heeft op hun stemming. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het medicijn ketamine bij deze mensen de stemmingsklachten kan verminderen. In deze onderzoeken werd ketamine per infuus toegediend.
  We weten dat orale toediening van ketamine (oftewel inname via de mond) veel minder nadelen kent dan toediening per infuus. Wat we echter nog niet goed weten is of orale ketamine, net als ketamine per infuus, ook een antidepressief effect heeft. In deze studie willen wij daarom onderzoeken of mensen met een therapieresistente depressie baat hebben bij gebruik van orale ketamine, als aanvulling op hun lopende depressiebehandeling.
  Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, kunt u hier de folder lezen of contact opnemen met: Sanne Smith-Apeldoorn of Jolien Veraart, arts-onderzoekers
  Website: www.ketaminestudie.umcg.nl
  E-mail: ketaminestudie@umcg.nl
  Telefoon: 050 361 8880
Meer RGOc nieuwsberichten