Psychiatrie

Rob Giel Onderzoekcentrum

Onderzoeksthema’s

Netwerken van het RGOc

psychose

Psychotische Stoornissen

De belangrijkste speerpunten van het Netwerk Psychotische Stoornissen zijn negatieve symptomen en emotieregulatie; cognitie en inzicht; farmacotherapie; sociaal functioneren en recovery.

depressie

Stemming en Angst

Het Netwerk Stemming en Angst werkt samen aan onderzoek met het eHealth netwerk, huisartsgeneeskunde/huisartsennetwerk AHON en ICPE. Als overkoepelend thema voor het NSA is gekozen voor het actuele ‘Beloop & Profilering’.

ouderen

Ouderenpsychiatrie

Op de agenda staan initiatieven om te komen tot gezamenlijke studies, presentaties van lopend onderzoek en het opzetten van nascholingsactiviteiten in de ouderenpsychiatrie, zoals de ROM-GPS Studie.

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence groep en Mediant met het doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling.

RGOc Symposia

 

 

 

RGOc Trainingen

 

Cliëntenparticipatie

“Samenwerking kan altijd beter!”

We blijven samen met onze cliëntvertegenwoordigers de samenwerking op het gebied van psychiatrie verbeteren door middel van de netwerken.  

 

Logo Lentis
Logo GGZ Friesland
Logo Lentis
Logo GGZ Friesland