Netwerk Stemming en Angst

Binnen het RGOc is het Netwerk Stemming en Angst een jonger netwerk. Hierin is aandacht voor de meest voorkomende vormen van psychiatrische aandoeningen, namelijk op het gebied van stemming en angst.

helpen

Onze Missie

Het overkoepelende thema van het RGOc Netwerk Stemming en Angst is ‘Beloop, behandeling & Profilering’. Hierbij richt het onderzoek zich op oorzaken en beloop van preventie en behandeling, en biologische en psychologische mechanismen van depressie en angst, georganiseerd in zes themagroepen: trauma, slaap, herstel, hardnekkige depressie, psychiatrie en somatiek en bipolair. Doel is uitwisseling op het gebied van kennis, zorg en onderzoek tot stand te brengen tussen gelijkgestemde onderzoekers van verschillende instellingen.

Mophar

Binnen het NSA speelt MOPHAR een belangrijke rol als Routine Outcome Monitoring cohort, waarin gegevens rondom somatiek, symptomen, herstel en andere levensthema’s van cliënten verzameld worden. MOPHAR is één van de pijlers van het Mindlines initiatief, waarbij verschillende langlopende RGOC cohorten binnen Noord Nederland meer worden geharmoniseerd m.b.t. dataverzameling.

‘Themagroepen’

Doel is uitwisseling op het gebied van kennis, zorg en onderzoek tot stand te brengen tussen gelijkgestemde onderzoekers van verschillende instellingen.

Onderzoeken

Kijk hier voor ons onderzoeksoverzicht

Contact

Tel.

(050) 361 20 79

Email:

danielle.cath@ggzdrenthe.nl
of d.c.cath@umcg.nl