Cliëntenparticipatie RGOc

Binnen het RGOc wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie bij onderzoek. Cliënten en naasten worden dan ook actief betrokken bij het RGOc. In de eerste plaats worden zij via de nieuwsbrief en het jaarlijkse RGOc symposium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het RGOc. Daarnaast vinden we het belangrijk dat clientvertegenwoordigers meedenken over de opzet, uitvoering en afronding van onderzoek. Inmiddels is dit bij bijna alle RGOc onderzoeken gerealiseerd.

Onze Missie

Cliëntvertegenwoordigers beoordelen onder meer onderzoeksvoorstellen, onderzoeksprotocollen, informatiemateriaal, meetinstrumenten en nieuw te ontwikkelen behandelinterventies. Zij nemen hiertoe deel aan focusgroepen, klankbordgroepen of aan onderzoeksoverleggen. Zo zijn zij actief betrokken bij onder andere:

 • FOCUS
 • VR SOAP
 • REACT
 • FINFIT
 • MOPHAR
 • PHAMOUS
 • PETRA
 • VRelax XL
 • PROSPECT
 • DOEN en KOPPeling.

HERSTEL-VERHALEN

Op initiatief van één van de deelnemers is het project ‘Herstelverhalen’ gestart, waarvan de projectgroep wordt gevormd door cliëntvertegenwoordigers. Zij hebben in samenwerking met het RGOc de website herstel-verhalen.nl ontwikkeld, met als doel cliënten met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen in hun herstelproces.

Profielschets

Wie zijn de cliëntvertegenwoordigers en wat hebben zij te bieden?

 • Acht cliëntvertegenwoordigers in de pool.
 • Leeftijd variërend van 28 tot 74 jaar.
 • Actief in één van de RGOc netwerken.
 • Allen hebben ervaring als cliënt of naaste van een cliënt in de GGZ en zijn breed geïnteresseerd in verschillende onderzoeksvragen en onderzoeken.
 • Onderwerpen waar zij graag over meepraten zijn onder andere: psychosen, stemmings- en angststoornissen, ouderenpsychiatrie, trauma, herstel en transculturele psychiatrie.
 • Zowel in de voorbereidende, uitvoerende als afrondende fase van onderzoek hebben de cliëntvertegenwoordigers graag een actieve rol. Dit kan als toehoorder, meedenker, adviseur, onderzoekspartner of regisseur.

In 2020 is het RGOc cliëntenpanel gevormd, dat vier keer per jaar bij elkaar komt in een netwerkbijeenkomst. Hierbij is aandacht voor ieders ervaringen met cliëntenparticipatie bij onderzoek, wordt met elkaar meegedacht, en worden initiatieven ontwikkeld om cliëntenparticipatie bij onderzoek verder te versterken en zichtbaarder te maken. Naast de cliëntvertegenwoordigers die actief zijn in de RGOc pool, sluiten hierbij ook cliëntvertegenwoordigers aan vanuit de RGOc lid-instellingen. Hiermee wordt de verbinding met de lid-instellingen verstevigd op het gebied van cliëntenparticipatie.

Om de kwaliteit van de cliëntenvertegenwoordiging te versterken wordt scholing aangeboden. Tijdens de RGOc cursus “Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek” worden (ex-) cliënten die mee willen denken over onderzoek geschoold in wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt en welke rollen een cliëntvertegenwoordiger kan vervullen.

“Waardevolle inbreng!”

Door jullie zijn er zeker ogen geopend en hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol gekregen! 

Namens het VR team

Meer informatie?

Meike Bak heeft sinds eind 2015 als coördinator cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek de taak om de cliëntbetrokkenheid binnen het RGOc te versterken. Voor meer informatie over cliëntenparticipatie binnen het RGOc kunt u contact opnemen met Meike Bak.