RGOc symposia

RGOc Symposium 7 december 2023

Soma en Psyche: de yin en yang van psychische stoornissen

Product symposium ouderenpsychiatrie 21 sept 2023
Product symposium ouderenpsychiatrie 21 sept 2023

Op 7 december vindt het RGOc Symposium plaats.

Soma en Psyche: de yin en yang van psychische  stoornissen

Psychische stoornissen hebben invloed op de lichamelijke gezondheid. Zij verhogen bijvoorbeeld de kans op
cardiovasculaire aandoeningen. De levensverwachting van mensen met psychische stoornissen is dan ook aanzienlijk korter (tot wel 10 jaar) dan van mensen zonder deze stoornissen.

Anderzijds heeft iemands lichamelijke gezondheid invloed op het herstel van psychische stoornissen. In de GGZ is hier nog onvoldoende aandacht voor. Leefstijlinterventies hebben invloed op het herstel van psychische stoornissen en ze verbeteren de kwaliteit van leven. Leefstijlinterventies verdienen daarom een belangrijke plaats in de behandeling van psychische stoornissen. Ook in de ouderenpsychiatrie is er een sterke verwevenheid
tussen soma en psyche. Vaak is het bij oudere patiënten de vraag in hoeverre de klachten een ‘psychische’ oorzaak hebben of een uiting zijn van iemands lichamelijke kwetsbaarheid (’frailty’). In het verlengde daarvan rijst dan de vraag in hoeverre de behandeling zich moet richten op de psyche of het lichaam, of op beide. Soma en psyche hangen zo nauw met elkaar samen dat zij gezien kunnen worden als de yin en yang van psychische stoornissen.
Aandacht voor beide dient meer in balans te komen in de GGZ. In dit symposium zetten we de spotlight op de achtergronden van de complexe relatie tussen soma en psyche en op de voor de GGZ beschikbare interventies.

Met bijdragen van:
Dr. H.W. (Hans) Jeuring
Prof. dr. I.E.C. (Iris) Sommer
Prof. dr. D.C. (Danielle) Cath en ervaringsdeskundige Herman Lenderink
Prof. dr. R. (Rogier) Hoenders
En zes pitches van lopend onderzoek.

Programma:
12.30-13.00:      Ontvangst met broodjes (ontvangst, inschrijving & lunch in de Blauwe Patio 1e etage Centraal Medisch Complex bereikbaar vanaf Winkelstraat 1)
13.00-13.05:      Welkom dagvoorzitter Frederike Jörg
13.05-13.35:      Hans Jeuring: Relatie psychiatrische stoornissen en lichamelijke frailty (titel volgt)
13.35-14.05:      Iris Sommer: relatie voeding en hersenen (titel volgt)
14.05-14.35:      Danielle Cath en erv. deskundige Herman Lenderink: Leefstijl in plaats van psychotherapie bij
specialistischepoliklinieken: voor wie en wanneer?
14.35-15.00:      Pauze
15.00-16.00:      6 Pitches van Melissa Chrispijn, Dimence;  Tim Walrave, Mediant; Marco Sanders, , GGZ Friesland; Alian Merkus, GGZ Friesland; Steven Hoekstra, GGZ Drenthe; Sanne Booij, Lentis.
16.00-16.30:      Rogier Hoenders: Het belang van zingeving in de GGZ

Locatie: het UMCG, Rode Zaal (2e etage Centraal Medisch Complex bereikbaar vanaf Winkelstraat 1),
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Datum: 7 december 2023
Tijd: 12.30 tot 17.00u

U kunt zich aanmelden tot 1 december via onderstaande knop.

Deelname aan dit symposium is gratis.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, het register Vaktherapie en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).

RGOc symposia

In samenwerking met de bij de RGOc aangesloten GGZ instellingen organiseert de RGOc Academie jaarlijks symposia, nascholingen en studiedagen. Op ons symposia aanbod zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Zie ook onze privacyverklaring, ons kwaliteitshandboek en onze klachtenregeling.

Per 13-12-2018 is de RGOc Academiegeregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).