Voorkomen is beter dan genezen, hoe zit dat in de GGZ? Kunnen we meer mensen helpen door preventie? Bespaart dat op de GGZ kosten? Wat doen we daarvoor binnen het RGOc? In dit symposium willen we enkele voorbeelden de revue laten passeren van ontwikkelingen van preventieve interventies. Tevens willen we met elkaar de discussie aangaan over de mogelijkheden en plaats van deze interventies binnen de praktijk. Uiteindelijk is het doel de zorg te verbeteren door implementatie van effectieve preventies.

Tijdens het symposium spreken behandelaren en onderzoekers over onderzoek naar preventie en het belang en de mogelijkheden van preventie, interventies in de eerste lijn en bij dementie, en over het vroegsignaleringsprotocol voor jongeren met een At Risk Mental State. Zie ook het programma.

Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door het Register Vaktherapie, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en met twee punten door de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten FGzPt).