Op dinsdag 11 december 2012 is het symposium RGOc next! gehouden. In een korte inleiding werden de belangrijkste thema’s en aandachtsgebieden van het RGOc voor de komende jaren toegelicht door de nieuwe programmaleider. Sinds kort zijn er drie onderzoekslijnen binnen het RGOc: psychosen, ouderenpsychiatrie en stemmings- en angststoornissen. Twee van deze onderzoekslijnen zijn voor het voetlicht gekomen, t.w. psychosen en ouderenpsychiatrie.

Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso), door de Federatie Gezondheidszorg Psychologen (FGzP) en voor verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg (V&VN). Ook is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals).

Informatie over het programma vindt u hier.

De handouts kunt u hier downloaden: