Net als vorig jaar is er ook in 2014 weer een studiedag in het Groninger Museum georganiseerd. ‘s Ochtends waren er lezingen met als thema ‘Netwerken in de zorg’ door Teus van Laar van ParkinsonNet en Ronald Luijk van Zorgverzekeraars Nederland, gevolgd door drie parallel discussies over Zorgpaden & Innovatie voor resp. unipolaire en bipolaire depressie en angststoornissen. ‘s Middags waren er twee parallelle workshops van Prof. Michael Vonkorff en Sir David Goldberg met de thema’s ‘Organisation of care for affective disorders in a large rural area. Ingredients of collaborative care and its effectiveness’ en ‘Combined Depression and Anxiety’. Per workshop werden verschillende korte presentaties gegeven door onderzoekers/behandelaars/beleidsmakers, becommentarieerd door de experts.

Dit symposium is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), en met 4 punten door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).

Klik hier voor het programma.
 

Presentaties “Netwerken in de zorg”