Op 12 en 13 maart 2015 werd voor de negende keer de tweedaagse nascholing Psychosen gehouden. Een van de thema’s die in deze keer aan de orde kwamen is apathie, waarbij prof.dr. André Aleman en dr. George Foussias (Centre for Addiction and Mental Health and Institute of Medical Science at the University of Toronto) hun licht over dit onderwerp hebben laten schijnen. Andere thema’s waren nieuwe farmacologische behandelingen en bedrijfskundige aspecten van ggz-zorg. De vrijdag stond in het teken van trauma en psychose en herstelgericht werken. Het programma werd af en toe onderbroken voor elevator pitches over recent noordelijk onderzoek. Het gehele programma vindt u hier.

Deze nascholing is net als de voorgaande jaren mogelijk gemaakt door de firma Janssen.

Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register heeft deze nascholing geaccrediteerd met 12 punten voor verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen en verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg. Ook de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben 12 punten toegekend.
 

Presentaties 12 en 13 maart 2015

Workshops: