Onderzoekresultaten en praktijkervaringen met verschillende vormen van arbeidsbegeleiding.

Op 11 december 2007 van 13.30 tot 17.00 uur houdt het RGOc in Groningen een symposium over ontwikkelingen in de arbeidsbegeleiding voor mensen met langdurige psychiatrische problematiek onder de titel: Succesvol begeleiden naar werk: onderzoekresultaten en praktijkervaringen met verschillende vormen van arbeidsbegeleiding

Doel van het symposium is om ervaringen met en wetenschappelijke evidentie voor verschillende benaderingen in de arbeidsrehabilitatie voor het voetlicht te brengen. Hiertoe worden de resultaten gepresenteerd van twee Nederlandse effectiviteitstudies naar arbeidsbegeleiding: de multicenter studie naar de effectiviteit van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de Europese studie naar Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze resultaten worden in perspectief gezet met verschillende schetsen vanuit de praktijk. Er wordt stilgestaan bij de landelijke ontwikkelingen: hoe staat het met de verspreiding en de implementatie, welke keuzen maken de verschillende GGZ-instellingen op dit moment, welke nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk? En daarnaast komen medewerkers en cliënten aan het woord over hun ervaringen, wat werkt er goed, wat zijn de problemen. In de discussie zullen vragen aan de orde komen naar de noodzaak van ‘modelgetrouw’ werken, het bieden van maatwerk voor verschillende cliëntgroepen en de kansen en belemmeringen van de huidige arbeidsmarkt en regelgeving.
 

Evaluatie symposium RGOc op 11 december 2007

In totaal hebben 146 bezoekers het zevende symposium van het Rob Giel Onderzoekcentrum bijgewoond, van wie iets minder dan de helft het evaluatieformulier heeft ingevuld. Op basis van de 63 evaluatieformulieren kan het volgende worden opgemerkt:

  • Ruim de helft van de respondenten werd op de hoogte gesteld van het symposium via een uitnodigingskaart, en een kwart werd er door een collega op attent gemaakt. De overigen kregen de aankondiging via website, e-mail of personeelsblad onder ogen.
  • De sprekers werden op inhoud en presentatie tezamen gemiddeld als ‘goed’ beoordeeld.
  • Het interview werd gemiddeld als ‘goed’ beoordeeld, de discussie als ‘redelijk’.
  • De voorzitter werd gemiddeld als ‘goed’ beoordeeld.

Voor dit symposium werd door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) accreditatie toegekend.
 

Downloads

U kunt de presentaties en uitnodigingsfolder downloaden via de link hieronder.
Alle presentaties staan in één bestand.