Op vrijdag 15-2-2013 wordt het RGOc symposium Netwerk Stemmings- en Angststoornissen gehouden in het Groninger Museum. Op dit symposium kunt u kennismaken met behandelaars en onderzoekers van het nieuwe netwerk stemmings- en angststoornissen, het onderzoek dat op dit moment loopt en de plannen voor de toekomst. We hebben voor u een uitdagend en inspirerend programma opgesteld waarin naast sprekers uit het UCP ook onderzoekers en clinici uit de RGOc-regio aan het woord komen. Het doel is dat u een beeld krijgt van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar depressie en angststoornissen en een overzicht van de onderzoeken die al lopen in het Noorden en van nieuwe studies op stapel staan. Met het Northern Netherlands Mental Health Network willen wij het bestaande onderzoek een nieuwe impuls geven en creatieve ideeën uitwisselen voor de toekomst. Het symposium vindt daarom plaats in een van de meest spraakmakende locaties van Groningen: het Groninger Museum. Uiteraard is er gelegenheid om een blik te werpen op de fraaie collectie “Nordic Art” in het Museum tijdens de rondleiding die in de middag op het programma staat.

Dit symposium is met 4 punten geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Verder is accreditatie aangevraagd bij de Federatie Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

De handouts kunt u hier downloaden:
 

Plenaire sessies:

Workshops: