Op 25 september 2015 organiseert het RGOc weer een studiedag voor het Noord-Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen: “Nieuwe benaderingen van therapieresistentie bij stemmings-en angststoornissen”. Therapieresistentie bij stemmings- en angststoornissen is een dilemma voor zowel patiënten als behandelaren. Therapieresistentie wordt geassocieerd met ernstigere klachten, grotere kans op terugval, en met een verhoogde kans op chroniciteit van de aandoening. Therapieresistentie komt bij zo’n 20-30% van de patiënten voor, wat dit probleem een urgent onderwerp maakt voor zowel behandelaren als onderzoekers. In het middagprogramma zijn er workshops die ingaan op nieuwe invalshoeken voor het behandelen van angst en depressie, positieve psychologie en de rol van voeding in de psychiatrie. Daarnaast is er aandacht voor de wisselwerking tussen behandeling en onderzoek, met een workshop over het gebruik van dagboekmetingen in de zorg en onderzoekspresentaties over lopend behandelonderzoek in de regio.

Meer informatie vindt u in het programma.

De kosten voor deze dag bedragen 100 euro. De Studiedag is met 6 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft 5 punten toegekend.
 

Presentaties:

Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar