Op alweer de 4e studiedag van het Noord Nederlands Netwerk Stemmings-en Angststoornissen willen we als onderzoekers en behandelaars in discussie óver de grenzen van stoornissen heen.

Rond het uitkomen van de DSM5 ontstond opnieuw een verhitte discussie of de huidige diagnose-categorieën nog wel bruikbaar zijn. Heterogeniteit van deze categorieën bemoeilijkt zowel onderzoek naar als succesvolle behandeling, ook van stemmings-en angststoornissen. We kunnen verschillende factoren onderscheiden die voorkomen bij meerdere stoornissen, en van invloed kunnen zijn op behandelsucces.

Meer informatie vindt u in het programma.

Deze studiedag is met zes punten geaccrediteerd door het Register Vaktherapie en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. De Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft vier punten toegekend en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vijf punten.