Tot 20% van de algemene bevolking maakt ergens in zijn of haar leven een depressieve, bipolaire of angststoornis door. Een groot aantal mensen herstelt na zo’n episode. Echter meer dan de helft van de patiënten valt terug in de eerste vijf jaar na herstel, of herstelt te weinig om terug te kunnen naar het oude niveau van functioneren. Deze relatief grote groep verdient een intensieve specialistische behandeling ‘voorbij de gebaande paden’.

Het symposium zal in het teken staan van recente ontwikkelingen zoals ‘precision medicine’, video-interventies, virtual reality en ‘enhancers’ als cannabidiol en ketamine. Natuurlijk staat er ook een rondleiding door het Groninger Museum op het programma.
U bent van harte welkom op dit symposium.

De Registers Vaktherapie en Verpleegkundig Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben vijf accreditatiepunten voor dit symposium toegekend, de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten (FGzPt) zes punten.
Meer informatie vindt u in het programma.
 

Presentaties “Stemmings-en angststoornissen: voorbij gestandaardiseerde zorg”

Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar