Evaluatie symposium RGOc op 12 december 2006

In totaal hebben een kleine honderd bezoekers het zesde symposium van het Rob Giel Onderzoekcentrum bijgewoond, van wie iets minder dan de helft het evaluatieformulier heeft ingevuld. Op basis van de 40 evaluatieformulieren kan het volgende worden opgemerkt:

  • Ruim drie kwart van de respondenten werd op de hoogte gesteld van het symposium via een uitnodigingskaart, en de overigen werden er door een collega op attent gemaakt of kregen de aankondiging via website of personeelsblad onder ogen.
  • De gemiddelde beoordelingen van de sprekers op inhoud en presentatie tezamen waren ‘redelijk’ tot ‘goed’.
  • De discussie werd gemiddeld als ‘redelijk’ tot ‘goed’ beoordeeld, hierbij moet opgemerkt worden dat dit item op de helft van de formulieren niet is ingevuld.

Voor dit symposium werd door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) accreditatie toegekend.

Downloads

U kunt de presentaties en uitnodiging downloaden via de knoppen hieronder.

W.b. de presentaties: alle presentaties staan in één bestand, op elke dia staat in de linker onderhoek de naam van de spreker vermeld.