Op 30 mei om 11.00 uur verdedigt Mia Scheffers haar proefschrift “Body experience in patients with mental disorders” aan de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5.
In dit proefschrift staat de verstoring van de lichaamsbeleving bij mensen met diverse psychische problematiek centraal. Negatieve lichaamsbeleving wordt klinisch veel gerapporteerd en verbetering hiervan is ook één van de doelen van psychomotorische therapie en aanverwante therapievormen. Het meten van lichaamsbeleving gebeurt echter nauwelijks, onder andere vanwege een gebrek aan goede instrumenten. In het proefschrift wordt een Nederlandse vertaling van een meetinstrument voor lichaamsattitude psychometrisch onderzocht en gevalideerd in zowel een gezonde groep volwassenen als in verschillende klinische groepen, zoals patiënten met een somatoforme stoornis, patiënten met traumagerelateerde problematiek en depressieve patiënten.

Na de promotie is er een middagsymposium waarin wordt stil gestaan bij wat minder bekende groepen waarbij de lichaamsbeleving problematisch is, zoals kinderen en pubers met genderdysforie en volwassenen met dissociatieve klachten. Ook wordt het verband tussen bewegingsgedrag en lichaamsbeleving bij kinderen toegelicht en wordt aandacht besteed aan de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheid om met bewegings- en lichaamsgerichte interventies de traumasymptomen bij vluchtelingen te verminderen.
Klik hier voor het programma.

Dit symposium is met twee punten geaccrediteerd door het Register Vaktherapie.