EPA onder vuurOp 9 februari 2017 is door de afdeling Langdurige Zorg van GGZ Drenthe een onderzoekssymposium georganiseerd, met aandacht voor allerlei onderzoeken die binnen Langdurige Zorg en het RGOc gelopen hebben en uitgevoerd zijn met hulp van onze eigen medewerkers en cliënten. De sprekers waren jonge onderzoekers waarvan een aantal onlangs zijn gepromoveerd dan wel in de nabije toekomst zullen promoveren op onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstige psychische aandoeningen en naar leefstijl en andere factoren die bijdragen aan de gezondheid van deze doelgroep. Het symposium werd voorgezeten door prof. dr. Marieke Pijnenborg, behandelaar en onderzoeker bij GGZ Drenthe en adjunct hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie + programma niet meer verkrijgbaar.

Deze nascholing is geaccrediteerd met 3 punten door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie, en met 2 punten door de Federatie Gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten (FGzPt). Verder is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).