Op 19 mei 2015 werd voor de tweede keer een RGOc nascholing ouderenpsychiatrie georganiseerd, met als titel “Nooit te oud om te leren! Over psychotherapie bij ouderen met én zonder cognitieve stoornissen”. Op deze dag spraken prof. Patricia Areán (Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington) en prof.dr. Pim Cuijpers (Vrije Universiteit) over psychotherapie bij ouderen, de effectiviteit van psychotherapie bij ouderen, en over het aanpassen van onze therapieën in geval van cognitieve beperkingen. Meer informatie vindt u in het programma.

Deze nascholing is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft de nascholing geaccrediteerd met 4 punten.
 

Presentaties nascholing ouderenpsychiatrie “Nooit te oud om te leren!”

Video’s (*) en geluidsopnamen (**) nascholing ouderenpsychiatrie “Nooit te oud om te leren!”

Ochtend

* prof.dr. Richard Oude Voshaar
* prof.dr. Natasha Maurits
* dr. Marij Zuidersma

Middag

** prof.dr. Pim Cuijpers
** drs. Arjan Videler
** drs. Silvia van Dijk
* prof. Patricia Arean PhD