Op 7 en 8 maart 2019 vindt voor de elfde keer de tweedaagse nascholing psychosen plaats. Net als de twee voorgaande keren zitten we in Hotel Tjaarda, Oranjewoud. Thema: Zoekend over het herstel – wegen – net….Over vorderingen in biologische psychiatrie, herstel gericht werken, nieuwe therapievormen, en oude kennis en nieuwe beleidsjasjes…
De nascholing psychosen is met 13 punten geaccrediteerd door het Verpleegkundig Specialisten Register, met 12 punten door het Register Vaktherapie, en met 11 punten door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Meer informatie vindt u in het programma.
 

Presentaties Tweedaagse nascholing psychosen