Op 7 december 2010 wordt het tiende RGOc-symposium gehouden in theater De Kimme, Lentis, Zuidlaren. Centraal staan vaktherapie en ROM, twee belangwekkende thema’s omdat ze betrekking hebben op de verdere onderbouwing van de effectiviteit en transparantie van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in een tijd die nadrukkelijk vraagt om toepassing van evidence based richtlijnen en om benchmarking teneinde de bekostiging van de zorg te onderbouwen.

Het eerst komt de betekenis van de vaktherapieën aan de orde. Het is in dit verband opmerkelijk dat vaktherapieën weliswaar al jaar en dag op tamelijk grote schaal worden toegepast in ambulante en (dag)klinische settings, terwijl nog weinig onderzoek gedaan is waaruit duidelijk wordt wat hun specifieke werking is en wat het bijdraagt aan het herstel van patiënten. Toch is de opvatting tamelijk algemeen dat deze therapieën – psychomotorische therapie, beeldende therapie, muziektherapie, dramatherapie en danstherapie – nuttig en waardevol zijn en ook aan veel patiënten worden gegeven.

Ons tweede onderwerp is de Routine Outcome Monitoring, kortweg ROM of ook wel routinematige uitkomst meting genoemd. Onder welke voorwaarden ROM kan haar beloften waarmaken? En welke relaties kunnen gelegd worden tussen evidence based behandelen, (gerandomiseerd) onderzoek en ROM? Eén van de meest ontwikkelde protocollen, het PHAMOUS protocol voor psychosen, wordt in detail onder de loep genomen door onderzoekers van GGZ Friesland, Drenthe, Lentis en het UCP.

Het volledige programma kunt u hier lezen.

Dit symposium is geaccrediteerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

U kunt de handouts hier downloaden.