De nascholingsdag Ouderenpsychiatrie op dinsdag 24 mei 2016 staat dit jaar in het teken van verslaving. Een actueel thema, het Dagblad van het Noorden besteedde er onlangs veel aandacht aan, met een interview met Roelof Risselada en Nicolette Veldhoen van VNN. Maar op de studiedag Ouderenpsychiatrie is er niet alleen aandacht voor alcohol, ook gezondheidsproblemen door het gebruik van andere middelen zoals benzodiazepinen en opioïden zullen de revue passeren. Meer informatie vindt u in het programma.

Deze nascholing is met zes punten geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft vier punten toegekend.
 

Presentaties:

Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar