Veel psychische stoornissen gaan gepaard met een grote variatie in individuele kenmerken, symptomen en ziektebeloop. Het huidige behandelaanbod binnen de GGZ levert niet bij elke cliënt goede resultaten op. Dat is ook niet zo gek: elke cliënt brengt zijn eigen achtergrond, verwachtingen en doelen mee naar de behandeling. De huidige richtlijnzorg biedt echter vaak onvoldoende uitkomst om deze individuele factoren in de behandeling mee te nemen. Mede hierom wordt er al jaren bepleit om de geestelijke gezondheidszorg meer te personaliseren.

In de RGOc Studiemiddag laten we met praktijkvoorbeelden zien dat we zorg daadwerkelijk kunnen personaliseren, zodat de behandeling beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.
Lees hier het programma.

De Studiemiddag is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie met drie punten. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) heeft twee punten toegekend.
 

Presentaties “Gepersonaliseerde zorg: Geen woorden maar daden”

In verband met presentaties van nog niet gepubliceerde data kunnen niet alle presentaties op deze website getoond worden.