Vele instellingen zijn bezig met het invoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM) en in de noordelijke regio is een eigen systeem daarvoor ontwikkeld (RoQua). De implementatie in de klinische praktijk is weerbarstig en het uitwisselen van best practices is nuttig en nodig. Welke lessen kunnen inmiddels worden geleerd uit de opgedane ervaringen, hoe zijn hulpverleners en patiënten te motiveren, en hoe kan ROM dus productief worden gemaakt voor de praktijk? Een tweede aspect betreft de evaluatie van behandelingen en hoe we daaraan wetenschappelijk onderzoek kunnen verbinden. Wat zijn de ervaringen in den lande, welke methodologische bezwaren en voordelen zitten er aan ROM data, en hoe kunnen deze worden gebruikt om zorg te verbeteren en dit wetenschappelijk te onderbouwen? Meer informatie vindt u in het programma.

De handouts van deze dag vindt u hier.