Durk WiersmaIn verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Durk Wiersma op donderdag 7 juli 2011 in de Blauwe zaal van het UMCG afscheid als bijzonder hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen en als programmaleider van het RGOc. Het onderzoek naar schizofrenie en verwante psychotische stoornissen heeft het werk en leven van Durk Wiersma meer dan 30 jaar beheerst. In dit afscheidssymposium wordt de balans opgemaakt van deze periode en wordt bekeken waar de mogelijkheden liggen voor de toekomst van het onderzoek naar psychotische stoornissen. De accreditatiecommissie FGzP heeft dit symposium voor 3 uur geaccrediteerd in het kader van de herregistratie klinisch psycholoog.
 
 
Lees hier meer over het programma.
De handouts vandit symposium vindt u hier.