Vanuit de psychiatrie is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor vroegtijdig opsporen en behandelen van jongeren met psychische klachten. Want hoe eerder psychische klachten worden behandeld, hoe beter de prognose. Dit is een belangrijke bevinding die breed gedeeld mag worden, zeker nu deze werkwijze tot de standaardzorg van specialistische GGZ instellingen gaat behoren.

Tijdens dit symposium komen verschillende partijen die zorg en ondersteuning bieden aan jongeren met psychische en of maatschappelijke problemen aan het woord: van mensen uit de GGZ tot medewerkers van de gemeentelijke overheid en het voortgezet onderwijs. Het doel van dit symposium is het verbeteren van samenwerking tussen deze partijen, met als doel de veerkracht van jongeren te vergroten en ernstig psychische aandoeningen te voorkomen.

Dit symposium is door het Register Verpleegkundig Specialisten, het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geaccrediteerd met drie punten. Verder is accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
Meer informatie vindt u in het programma.
 

Presentaties “Samenwerken aan veerkrachtige jongeren, voorkomen van psychische aandoeningen”

Plenaire lezingen deel 1:
Plenaire lezingen deel 2: