Postermarkt Fonteinpatio UMCGOp het RGOc symposium “Leren van elkaar – de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de zorg in de GGZ” staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe lukt het ons om onderzoekvragen aan te laten sluiten bij de zorg?
  • En, hoe kunnen de resultaten van ons onderzoek maximaal bijdragen aan een betere zorg?

Dit jaar kiezen we voor een iets andere opzet dan gebruikelijk.
We willen deze vragen laten beantwoorden door de RGOc instellingen zelf. Dat doen we met korte lezingen en een levendige postersessie. Hiermee willen we ook meer verbinding leggen tussen onderzoekers van de verschillende instellingen binnen het RGOc, die gezamenlijke interesses hebben.

Lees hier het programma.

Hier vindt u het overzicht van de gepresenteerde posters. Een groot aantal posters is ook als pdf beschikbaar.
 

Presentaties RGOc symposium Leren van Elkaar:

Videoboodschap

Prof. dr. R.A. Schoevers
Filmpje Black Dog