Het NNNSA symposium op 13-9-2019 in het Groninger Museum staat in het teken van traumagerelateerde stemmings- en angststoornissen. Keynote sprekers belichten o.a. de gevolgen van onverwerkt trauma voor later functioneren, de samenhang met neurobiologie, en de behandeling van ernstig trauma en de impact ervan op depressie en angststoornissen. Daarnaast zijn er workshops over trauma en ander onderzoek binnen het NNNSA. Lees hier het programma.

Dit symposium is geaccrediteerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) met 7 punten en door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het register Vaktherapie met 5 punten.
 

Presentaties Trauma bij stemming- en angst stoornissen