Op 6 december 2011 wordt het elfde RGOc- symposium gehouden in de Adventskerk op het terrein van GGZ Drenthe, Assen. Het thema is dit jaar: Geweld van en tegen ggz-cliënten; de bijdrage van onderzoek en implicaties voor behandeling.

Geweld is een belangrijk onderwerp voor de ggz. Er komt steeds meer aandacht voor ggz-cliënten als slachtoffer van geweld. En daarnaast wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de ggz om plegers van geweld te behandelen. In symposium wordt ingegaan op de bijdrage van onderzoek op beide thema’s. Daarbij worden de resultaten gepresenteerd van studies die recent binnen het RGOc zijn uitgevoerd en wordt stilgestaan bij de waarde van interventies in de praktijk van de hulpverlening.

Meer informatie over dit symposium vindt u in de symposiumfolder.

Dit symposium is met 3 punten geaccrediteerd door zowel de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

De handouts van dit symposium kunt u hier nalezen.