Op dinsdag 1 december 2015 vindt het jaarlijkse RGOc symposium plaats. Het onderwerp is “E-mental health: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en praktijk”. Het e-health netwerk van het RGOc bestaat nu ongeveer twee jaar en het zal zich in dit RGOc symposium voluit presenteren. Naast de RGOc instellingen participeren ook de hogescholen Windesheim, Hanzehogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in dit netwerk. Ook het Zorg Innovatie Forum (ZIF), een netwerk organisatie voor zorginnovatie in het Noorden, doet actief mee.

Het doel van het symposium is om een overzicht te geven van e-health onderzoek en van e-health activiteiten in de RGOc instellingen. Dit laatste gaan we doen met twee rondes van rapid-fire presentaties van alle participanten van het e-health netwerk. Meer informatie vindt u in het programma.

Het E-health symposium is met 4 punten geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt) heeft één punt toegekend. Verder is accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
 

Presentaties: