Verschillende benaderingen stellen het welbevinden van de cliënt in de (langdurige) zorg centraal. Zo verlegt de nieuwe opvatting van gezondheid de aandacht van problemen in de gezondheid naar een ‘positieve gezondheid’ in brede zin. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven ter bevordering van een gezonde leefstijl, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk. Maar ook voor de organisatie van de zorg kan het grote gevolgen hebben als het welbevinden van de cliënt centraal wordt gesteld. Regels ter vermijding van risico’s, het gemak van verzorgers en het afleggen van verantwoording moeten soms wijken voor het aansluiten bij de wensen van de cliënt. Wat zijn de ervaringen met experimenten van leefstijlinterventies, herstelgerichte zorg en wonen in de wijk in de ouderenpsychiatrie? Is er onderzoek naar gedaan? Hoe denken cliënten en hun naastbetrokkenen erover? En vooral, wat kunnen we daarvan leren voor het centraal stellen van het welbevinden van de cliënt in onze eigen langdurige zorg aan ouderen? Dit zijn de vragen waarop deze studiedag een antwoord probeert te geven.

Deze studiedag is met 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van het KNMG en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, en met vier punten door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt).
Meer informatie vindt u in het programma.
 

Presentaties “Welbevinden in de Ouderenpsychiatrie”

Presentaties gemarkeerd met een * zijn (nog) niet beschikbaar