Op donderdag 31 januari 2013 wordt het eerste PHAMOUS-symposium gehouden. Op dit symposium zullen PHAMOUS-behandelaars en onderzoekers laten zien dat routine outcome monitoring (ROM) zeer bruikbaar kan zijn in het zorgproces van patiënten met een psychose, waarbij vooral de (ongewenste) effecten van farmacotherapie worden gevolgd. ROM PHAMOUS is aldus een instrument voor de behandelaar om behandeling te faciliteren, maar ook uitstekend bruikbaar voor de patiënt zelf.
Vóór de pauze zullen sprekers vertellen wat ROM PHAMOUS precies inhoudt, hoe je het kunt gebruiken en wat de toekomst zal bieden.
Na de pauze worden resultaten van diverse studies met PHAMOUS-data gepresenteerd.

Tijd: 13.00-17.00 uur
Plaats: Rode Zaal, UMCG

Dit symposium is met drie punten geaccrediteerd door V&VN voor het Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden en zorgprofessionals, door het Verpleegkundig Specialisten Register en door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Meer informatie over het programma leest u hier.

De handouts kunt u hier downloaden: