Locatie(s) Duurzaam Verblijf, Beilen Samenwerking GGZ Drenthe, Verslavinsgzorg Noord Nederland, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Amsterdam, RGOc Periode 2007 - 2016 Financiering geen opgave Gefinancierd door Duurzaam Verblijf; GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland,...