Data Science Center (DSC)

Het Data Science Center (DSC) vindt haar oorsprong in het Psychiatrisch Casusregister Noord-Nederland waarin al sinds 2000 de zorggegevens van GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis en het UCP worden verzameld (van GGZ Drenthe al sinds eind jaren ’70). In het DSC worden deze zorggegevens met behandeluitkomstgegevens (ROM-data) gecombineerd en na verwerking analyseklaar gemaakt middels het RoQua Management Informatie Systeem (RQ-MIS). De data-infrastructuur van het DSC komt voort uit een nauwe samenwerking tussen RGOc (inhoudelijk) en RoQua (techniek). De data worden gebruikt voor behandelevaluaties en onderzoeken die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, waaronder de grote langlopende multicenter studies van de Netwerken van het RGOc. Daarnaast maken ook individuele onderzoekers van de instellingen gebruik van deze faciliteit van het RGOc en worden zorggebruik- en uitkomstgegevens door bestuurders gebruikt als onderdeel van stuurcijfers. De dataverzameling op het gebied van zorg en behandeluitkomsten vindt doorlopend plaats en het is met de huidige infrastructuur ook mogelijk om externe databronnen te betrekken (denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeringsgegevens, andere onderzoeken buiten het RGOc).

De werkwijze van het DSC voldoet aan de huidige wetgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens (AVG mei 2018; researchcode van het UMCG) middels nauwe samenwerking met het RQ-MIS, daarbij intensief gebruikmakend van stichting ZorgTTP (Trusted Third Party). Instellingen blijven zelf eigenaar van de data en uitgifte aan onderzoekers komt pas tot stand wanneer de governance procedures volledig zijn doorlopen. In deze procedure koppelt het DSC pas data nadat ZorgTTP dat mogelijk heeft gemaakt na ontvangst van schriftelijk toestemming van de betrokken instellingen.

Het DSC wordt gecoördineerd door Ellen Visser, senioronderzoeker bij het RGOc, in nauwe samenwerking met Erwin Veermans, programmaleider RoQua en RQ-MIS.