Netwerk Psychosen

De belangrijkste speerpunten van het Netwerk Psychosen zijn negatieve symptomen en emotieregulatie; cognitie en inzicht; farmacotherapie; sociaal functioneren en recovery. Deze thema’s laten zich onderbrengen in het thema ‘Beloop en profilering van psychotische stoornissen’, waarbinnen onderzoek naar symptoomdimensie (zoals apathie, cognitie) en functioneren passen, maar ook het ontwikkelen van nieuwe interventies. Afstemming van al het onderzoek binnen het Netwerk Psychosen is gewaarborgd door maandelijkse bijeenkomsten. Hier worden voortgang van de projecten en mogelijkheden tot samenwerking worden besproken. Een compleet geüpdatet overzicht van al het lopend onderzoek maakt knelpunten in belasting van patiënten en/of medewerkers inzichtelijk. De coördinatie van het netwerk ligt bij Frederike Jörg (voorzitter) en Shiral Gangadin (coördinator). 

Binnen de instellingen wordt zoveel mogelijk samengewerkt op gebied van diagnostiek van Eerste Psychosen en van Routine-Outcome Monitoring. Hierdoor zijn grote beloopstudies mogelijk. Het PHAMOUS-project biedt een goed ontwikkeld ROM-systeem. Aan volledige participatie van Dimence en Mediant wordt gewerkt door afstemming van de diverse ROM-systemen en de diagnostische instrumenten. Via de RGOc academie worden trainingen in vrijwel alle instrumenten aangeboden.

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken van het netwerk psychotische stoornissen.