Kosteneffectiviteit en doelmatigheid

Gezien de grote belangen die er spelen op het gebied van de kosteneffectiviteit van de zorg is in 2013 besloten om binnen het RGOc verder expertise te ontwikkelen in dit domein. Binnen het Data Science Center (DSC) zijn hiervoor al een aantal initiatieven ontplooid, zoals bijvoorbeeld de management informatiegroep. Hierin wordt met medewerkers van finance and control afdelingen gezocht naar optimalisering van de datastromen ten behoeve van beleidsvorming. Ook wordt door het RGOc actief geparticipeerd in studies van kostenvereffeningsmodellen. Bovendien zijn, in samenwerking met de afdeling Epidemiologie de afgelopen jaren de diverse kosteneffectiviteitsstudies door het RGOc verricht. Ook wordt deelgenomen aan landelijke initiatieven op het gebied van doelmatigheidsonderzoek.

Op dit moment wordt overlegd met de diverse zorgverzekeraars ten einde op dit gebied tot goede samenwerking te komen binnen de Noordelijke Regio.
Contact: Dr. Frederike Jörg. f.jorg@umcg.nl.

 

Zie ook de samenvattingen van de onderzoeken op het gebied van doelmatigheid.