Consultatie RGOc

Behandelaars, onderzoekers en mensen in opleiding bij de RGOc-instellingen kunnen bij het RGOc terecht met vragen over onderzoek dat ze willen uitvoeren. Het kan hierbij gaan om korte vragen om advies of om begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek. Afhankelijk van de gevraagde expertise komen deze vragen terecht bij de RGOc-consultants dr. Jooske van Busschbach, dr. Rob van den Brink en dr. Klaas Wardenaar.

De RGOc-consultants kunnen vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de gekozen onderzoeksopzet, poweranalyses, en kan ondersteuning bieden bij de statistische analyse en bij METc aanvragen. De consultatiefunctie van het RGOc kan met name van belang zijn voor mensen uit RGOc-instellingen die zelf geen afdeling hebben om het eigen onderzoek te ondersteunen. Deze instellingen worden opgeroepen om hun in onderzoek geïnteresseerde medewerkers te wijzen op de consultatiefunctie van het RGOc.

De RGOc-consultants en de programmaleider vertegenwoordigen het RGOc in de wetenschappelijke commissies van de deelnemende organisaties. Hierdoor worden de consultatiefunctie en de onderlinge samenwerking van de instellingen bevorderd.