GGz Wetenschappelijk

GGzet Wetenschappelijk is een tijdschrift van, voor en door wetenschappelijk geschoolde medewerkers van de instellingen aangesloten bij het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Doelstelling van het tijdschrift is om vooral onderzoeken vanuit de regio te delen op een voor iedereen leesbare manier. Uitwerkingen van referaten, onderzoeksinitiatieven, samenvattingen van promoties, oraties e.d. zijn allemaal interessant om te worden opgenomen. Oorspronkelijk in het Engels gepubliceerde artikelen nemen we – waar nodig met toestemming – op in een Nederlandse vertaling. Deze vertaling kan in samenwerking met het secretariaat van het tijdschrift worden verzorgd.
 
 
 

Wil je een artikel indienen bij GGzet Wetenschappelijk?
Lees hier de richtlijnen voor auteurs, of neem contact op met GGz Wetenschappelijk.

Email: ggzetwetenschappelijk@rgoc.nl
Telefoon: 050 361 20 79


De eerder verschenen nummers per jaargang, jaargangen 2009 t/m 2022

GGzetWetenschappelijk 2021-2
GGzetWetenschappelijk 2021-2
GGzetWetenschappelijk 2021-2

Oudere nummers

RGOc logo
mediant
ggz drenthe
ggz friesland
Logo Lentis
dimence groep
drs mesdag
umcg