Op 24 september vindt het RGOc NSA symposium plaats met als thema “De magie van de succesvolle behandeling.” In de ochtend zijn er in het voorlopige programma drie plenaire sprekers rondom de thema’s: het geheim van de succesvolle inclusies in behandelstudies, het placebo effect en als derde een praatje van Glenn Waller (University of Sheffield) over “The therapist drift”. In de middag zijn er vijf parallelsessies rond de thema’s trauma, psychiatrie en somatiek, hardnekkige depressie, bipolaire stoornis en herstel. De middag wordt afgesloten met een serie 10 minuten praatjes van promovendi van de verschillende RGOc instellingen.

Meer informatie volgt.