RGOc Data Science Center

Binnen het RGOc vindt het beheer en de verwerking van uiteenlopende databestanden steeds meer centraal plaats via het datawarehouse.

Het datawarehouse is een regionale activiteit waarin alle onderzoeksdata van de RGOc-Netwerken samen met ander onderzoek van het UCP ondergebracht kunnen worden. Er worden sinds langere tijd grote databestanden beheerd, waarin veel expertise is ontwikkeld. En er is al een infrastructuur opgebouwd.

Er is een degelijke hardware infrastructuur, opgebouwd in samenhang met RoQua onder gecertificeerd beheer. Verder is er vanuit het Casus Register ruime kennis aanwezig in het aan elkaar knopen van data sets via waarschijnlijkheidskoppelingen. Via diverse projecten wordt uitgebreide kennis en ervaring ingebracht omtrent het modelleren, managen, en distribueren van rijke datasets t.b.v. onderzoek.

Standaardisering en een goed geautomatiseerde data uitgifte zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Nog lang niet alles is goed gecentraliseerd en de kennis is niet evenredig verspreid over de projecten. Ook zijn de geïmplementeerde oplossingen nog niet generiek en uitwisselbaar. Deze lacunes beogen we met het Datawarehouse op te lossen.

Het datawarehouse participeert nu in de ontwikkeling van het Mondriaan Project. Naar verwachting gaat Mondriaan binnen het UMCG in 2014 in productie. Het datawarehouse zal hierbij een eigen knooppunt/domein vormen voor alle ggz-data van Noord Nederland (Noord Nederlands Netwerk Stemmings- en Angststoornissen). Hierbij zal nauw worden samengewerkt met het Trial Coordinatie Centrum van het UMCG.

Coördinator van het Data Science Center is drs. Erwin Veermans.