Download documenten

U kunt hier verschillende documenten van het RGOc downloaden. Voor het lezen van de documenten heeft u veelal het programma Acrobat Reader van Adobe nodig. Meestal is dat reeds op uw computer geïnstalleerd. Wanneer dat niet het geval is kunt u het programma downloaden en installeren via deze verwijzing.

U kunt een document downloaden (naar een map op uw computer kopiëren) door uw muisaanwijzer over de verwijzing te bewegen en vervolgens rechts te klikken. Kies uit de na deze actie zichtbaar geworden opties 'Doel opslaan als...' of een equivalent daarvan.

Wanneer u direct op een verwijzing klikt wordt het document in een nieuw venster of nieuwe tab geopend. Als u de beschikking heeft over de Acrobat Reader wordt het document na een korte vertraging daarin getoond.

Nieuwsbrieven RGOc

Nieuwsbrieven van andere RGOc-onderzoeksprojecten

Powerpoint RGOc Infomiddag Vroegdetectie van Psychosen 10-1-2019

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn