RGOc medewerkers

Meike Bak

Functie:
Aandachtsfunctionaris cliëntenparticipatie, onderzoeksmedewerker

Vakgebied:
Cliëntenparticipatie bij onderzoek, psychose onderzoek

Korte beschrijving werkzaamheden:
Als aandachtsfunctionaris clientenparticipatie leg ik verbindingen tussen cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers met als doel (ex-)cliënten structureel mee te laten praten over lopend en nieuw op te zetten onderzoek. Ik adviseer over het inhoud geven aan cliëntenparticipatie en geef scholing

Andere werkzaamheden:
Hiernaast ben ik als onderzoeksmedewerker betrokken bij verschillende onderzoeken en ben hierbij veelal verbonden aan afdeling psychosen (UCP). Ik houd me o.a. bezig met coördinatie, werving van deelnemers, afnemen van metingen en stagebegeleiding. Ook geef ik de PANSS training

Fionneke Bos

Functie:
Promovendus

Vakgebied:
Psychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Ik onderzoek de potentie van dagboekmetingen voor de klinische praktijk. Met dagboekjes houden mensen hun stemming, ervaringen en activiteiten meerdere keren per dag bij. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoek ik hoe patiënten en behandelaren dagboeken het best zouden kunnen gebruiken

Andere werkzaamheden:
Naast promovendus ben ik ook wetenschappelijk coordinator van het PETRA-project, dat als doel heeft om dagboekmetingen te implementeren in de behandelpraktijk. Hiertoe ontwikkel ik samen met mijn multidisciplinaire team PETRA, een dagboektool dat in het elektronisch patiëntendossier wordt gebouwd

Maarten Brilman

Functie:
Data Scientist

Vakgebied:
Machine Learning, Data Analyse

Korte beschrijving werkzaamheden:
Ik werk ondersteunend op het gebied van statistische vraagstukken, predictiemodellen, programmeren en data. Dit doe ik voor het RGOc en voor RoQua.

 

Maarten Brilman

Rob van den Brink

Functie:
Onderzoeker

Vakgebied:
Ouderenpsychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Coördinator Netwerk Ouderenpsychiatrie van ggz-instellingen die samenwerken in het RGOc.
ROM-GPS: cohortstudie van ambulant behandelde ouderen met affectieve stoornissen.
SFT: gerandomiseerde (kosten)effectiviteitsstudie naar groepsgewijze schematherapie voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Andere werkzaamheden:
Duurzaam Verblijf: Effect van langdurige, gedwongen behandeling in de OGGz.
RACE: Effect van risicotaxatie en shared decision making in de ambulante forensische psychiatrie.

Jooske van Busschbach

Jooske van Busschbach

Functie:
Senioronderzoeker en staflid van het RGOc. Jooske is betrokken bij het RGOc netwerk Stemming & Angst en dan specifiek de themagroepen rondom Trauma en Herstel. 

Vakgebied:
Onderzoek naar bewegings- en lichaamsgerichte zorg in de GGZ.

Korte beschrijving werkzaamheden:
Dr. Jooske van Busschbach is lector bewegen, gezondheid en welzijn bij de Hogeschool Windesheim. Dit lectoraat combineert zij met haar werk als senioronderzoeker en staflid van het RGOc.

 

Danielle Cath

Functie:
psychiater, opleider psychiatrie GGZ Drenthe, bijzonder hoogleraar zorginnovaties binnen de GGZ

Vakgebied:
Psychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Danielle Cath (MD, PhD) is psychiater, opleider psychiatrie bij GGz Drenthe, en bijzonder hoogleraar innovaties in de GGZ bij het RGOC. Ze is gespecialiseerd in angst– en OCD spectrum stoornissen. Recent heeft zij haar onderzoeks focus verlegd naar somatische gevolgen van stemming- en angst

Andere werkzaamheden:

  • Lid Landelijke Visitatiecommissie psychiatrie
  • Bestuur European Society of the Study of Tourette’s Syndrome
  • Lid Aletta Jacobs partner council
  • Voorzitter Netwerk Stemming en Angst van het RGOc

Riëtte Conijn

Functie:
Coördinator/stafmedewerker RGOc

Vakgebied:
PR en communicatie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Samen met de programmaleider van het RGOc verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de RGOc academie

Alke Haarsma-Wisselink

Functie:
PhD kandidaat / Onderzoeker

Vakgebied:
Sociaal Werk / Cultuurwetenschappen / Psychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Promovenda op de studie naar de samenwerking rond mensen die beschermd/begeleid wonen (FOCUS). Deelstudie waarbij veel aandacht is voor primair de leefwerelden van 12 mensen met psychose. En secundair de perspectieven van familieleden, vrienden, buren, werkers in zorg / welzijn / wonen / veiligheid

Andere werkzaamheden:
PhD traject i.s.m. hogeschool Viaa. Op Viaa lid van het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. Docent Social Work op de thema’s sociale inclusie, psychiatrie en ervaringsdeskundigheid. En begeleiding van onderzoek in het derde jaar, op de stageplek

Shiral Gangadin

Functie:
Onderzoekscoordinator Netwerk Psychotische Stoornissen/Onderzoeker

Vakgebied:
Psychose onderzoek

Korte beschrijving werkzaamheden:
Onderzoeker bij de PHAMOUS-studie, een studie om mensen met schizofrenie-spectrum stoornissen te volgen op het gebied van functioneren, mentale en lichamelijke klachten

Andere werkzaamheden:
Promotie-onderzoeker bij het UMC Groningen. Mijn onderzoek binnen de HAMLETT-studie gaat over het afbouwen en de bijwerkingen van antipsychotica

Josephien L. Jansen

Fuctie:
Promovenda

Vakgebied:
Klinische Neuropsychologie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Promovenda op het project “FinFit: Assessing and Improving Financial Self-management in People with Psychosis to Support Independent Living and Social Participation”. Duur: November 2020 – November 2025

Frederike Jörg

Functie:
Programmaleider RGOc

Vakgebied:
Psychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Frederike Jörg is programmaleider van het RGOc. Samen met de RGOc stafleden is zij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke koers en de kwaliteit van het RGOc onderzoek. Zij heeft nauwe contacten met de RGOc netwerken, de cliëntenvertegenwoordiging en het Data Science Center.

Steef Konings

Functie:
PhD kandidaat / Onderzoeker

Vakgebied:
Gezondheidseconomie / Econometrie / HTA / Psychiatrie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Voor m’n onderzoek hou ik me met name bezig met predictiemodellen en zorggebruik van Schizofrenie patienten. Hierbij gebruik ik met name de DIS data, PCR-NN data, en data van Stichting De Friesland binnen het IMPROVE project

Andere werkzaamheden:
Ondersteunen van Ellen Visser bij data-gerelateerde klussen

Suzanne Kroon

Functie:
Onderzoeker/Phd-candidate

Vakgebied:
Bestuurskunde, Gezondheidsbeleid, Beschermd Wonen en Opvang

Korte beschrijving werkzaamheden:
Mijn promotieonderzoek richt zich op de impact van het MJP psychisch kwetsbaren op de QoL van hen en of de samenwerking rondom hen zich ontwikkelt van systeem- naar cliëntgericht handelen. Daarnaast kijk ik naar de invloed van de wijkvernieuwing op de sociale inclusie van de kwetsbare inwoners

Andere werkzaamheden:
Ik werk ook voor de gemeente Groningen als beleidsadviseur en projectleider Beschermd Wonen en opvang. Daarvoor houd ik de landelijke ontwikkelingen bij, geef advies aan het de wethouder(s) en geef ik richting aan de transformatie van het sociaal domein

Edith Liemburg

Functie:
Coördinator Netwerk Stemming en Angst

Vakgebied:
Ben bioloog en doe onderzoek naar heel veel dingen, vooral stemming en angst momenteel.

Korte beschrijving werkzaamheden:
Coördinator van het Netwerk Stemming en Angst van het RGOc. Onderzoeker en databasebeheerder bij de MOPHAR database, een database om patienten met een affectieve stoornis te volgen op het gebied van psychiatrie, somatiek en functioneren

Andere werkzaamheden:
Beheerder PROGR-S data, gegevens van patienten die hebben deelgenomen aan het Eerste Psychosse Onderzoek, EPO

Erwin Veermans

Functie:
Programmaleider RoQua en RQ-MIS

Vakgebied:
Data

Korte beschrijving werkzaamheden:
Sinds de start van RoQua in 2006 bestaat er een nauwe en vruchtbare samenwerking met het RGOc vanuit de faciliterende rol die RoQua vervult voor de noordelijke RGOc-leden voor ROM in zorg en onderzoek. Huidige uitdagingen zijn vooral om de ROM meer in de behandelkamer te laten leven

Andere werkzaamheden:
Het DSC UCP wordt door RoQua en RGOc tezamen vorm gegeven en fungeert als paraplu voor grote data projecten binnen het UCP en RGOc. Met het daaronder vallende RQ-MIS hebben we met ZorgTTP een veilige en robuuste data infrastructuur gebouwd met ruime mogelijkheden voor multicenter onderzoek

Ellen Visser

Functie:
Senior onderzoeker

Vakgebied:
Behandelevaluaties in de GGZ

Korte beschrijving werkzaamheden:
Coördinator van het Data Science Center waarin behandeluitkomsten en zorggebruik gegevens van de RGOc-instellingen worden samengevoegd en gebruikt voor behandelevaluaties en andere onderzoeken gericht op (het verbeteren van) de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt deze data-infrastructuur ook ingezet bij de langlopende beloopstudies van de verschillende netwerken van het RGOc (onder andere PHAMOUS, MOPHAR, ROM-GPS). Binnen het Data Science Center werk ik nauw samen met RoQua en diens programmaleider Erwin Veermans

Suzan Vos

Functie:
Cliëntenvertegenwoordigster

Vakgebied:
Psychose en Depressie

Korte beschrijving werkzaamheden:
Suzan Werkt als cliëntvertegenwoordigster in het Netwerk Psychotische Stoornissen. Daarnaast werkt ze mee als onderzoeksadviseur en ervaringsdeskundige met een aantal onderzoeken van het RGOc. Samen met een aantal ervaringsdeskundigen heeft Suzan de website herstel-verhalen.nl opgezet

Andere werkzaamheden:
Suzan heeft haar eigen website: www.suzanheeftervaring.nl en nog een aantal projecten bij het UCP als ervaringsdeskundige

Hanneke Wigman

Functie:
Universitair Docent

Vakgebied:
Psychose, psychotische ervaringen, clinical staging

Korte beschrijving werkzaamheden:
Mijn onderzoek richt zich op het ontstaan van psychotische symptomen in jonge mensen. Ik ben geinteresseerd in hoe symptomen zich ontwikkelen over de tijd en welke factoren bij dragen aan het verergeren of verminderen van dit soort ervaringen

Andere werkzaamheden:
Hoofdonderzoeker van de Mirorr studie, een dagboekstudie waarin gekeken wordt naar symptoompatronen in het dagelijks leven als voorspeller van beloop.
Onderwijs geven aan Bachelor en Masterstudenten. Co-promotor bij verschillende projecten