Over Durk Wiersma

Durk Wiersma (Leeuwarden, 1947) studeerde na het Gymnasium-α westerse sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie medische sociologie, en promoveerde in 1979 op een proefschrift getiteld ‘Psychosociale stress en langdurige arbeidsongeschiktheid’. Hij volgde in 1993 de opleiding tot epidemioloog-B.

Vanaf 1974 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, sinds 1986 als universitair hoofddocent. In 1991 werd hij onderscheiden met de Ramaer-medaille van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vanwege zijn werk op het terrein van de evaluatie van opnamevervangende dagbehandeling en de ontwikkeling van een schaal voor de meting van sociaal gedrag.

Vanaf de oprichting in december 2000 tot juli 2011 was hij programmaleider van Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Wiersma heeft met de oprichting van het RGOc het onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van psychiatrische behandeling in de noordelijke geestelijke gezondheidszorg kunnen bevorderen, met name op het gebied van chronisch psychiatrische stoornissen. Ook stimuleerde hij binnen het RGOc het onderzoek naar interventies die kunnen leiden tot een verlichting van de last van dergelijke stoornissen voor de patiënten en cliënten en hun naaste betrokkenen.

Op 18 oktober 2002 werd Durk Wiersma benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen door de Stichting Bijzondere Leerstoel Klinische Epidemiologie van Psychiatrische Stoornissen. In deze stichting participeren de organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Friesland, Groningen en Drenthe en de brancheorganisatie GGZ Nederland in Utrecht.

Hij was actief in tal van bestuurlijke functies in binnen- en buitenland op het gebied van chronische psychiatrie, psychiatrische epidemiologie en rehabilitatie. Onder meer was hij lid van het bestuur van het Kenniscentrum Phrenos.

Op 7 juli 2011, bij zijn emeritaat en afscheid als programmaleider van het RGOc, werd Durk Wiersma benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 10 april 2013 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Op 6 mei 2019 is Durk Wiersma op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte.
 
Publicaties | PubMed